Klimaat centraal in raadsvergadering woensdag

Foto: De Redactie

Het klimaat speelt woensdag 27 mei een centrale rol in de Groningse gemeenteraad. In de commissievergadering debatteren raadsleden over het Groningse deel van het nationale Klimaatakkoord en over klimaatadaptatie in de gemeente. Dat zijn maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Deze voortgezette commissievergadering om 16.30 uur is deels fysiek, op 1,5 meter afstand in een vergaderzaal in het Provinciehuis en deels digitaal.

In de geheel digitale raadsvergadering, ’s avonds om 21.00 uur wordt alleen gestemd over de raadsvoorstellen en moties waarover in de voortgezette commissievergadering eerder op de dag al is gedebatteerd.

Klimaatakkoord

In de middagvergadering staat onder meer het Groningse deel in het landelijke Klimaatakkoord op de agenda. Dan gaat het om het produceren van elektriciteit uit zon en wind op land en de overgang van aardgas naar duurzame vormen van verwarming van gebouwen.

De Groningse gemeenten, de provincie en de twee waterschappen in de provincie Groningen doen samen een ‘Gronings bod’ – de Regionale Energiestrategie (RES) Groningen – om als regio een deel van de klimaatdoelstellingen te halen. Het Klimaatakkoord streeft naar landelijk 35 terawattuur (TWh) elektriciteit in 2013 uit windenergie en zonne-energie op land. De regio Groningen wil 5,7 TWh voor haar rekening nemen. Daarvan is het aandeel van de gemeente Groningen 0,5 TWh.

Coronacrisis

Alle betrokken partners in Groningen moeten akkoord gaan met het RES Groningen. Als het kan vóór 1 juni als het Groningse ‘bod’ aan het Landelijk Programma RES (NPRES) zou moeten worden aangeboden. Vanwege de coronacrisis is uitstel tot 1 oktober mogelijk. Maar het NPRES vindt dat in verband met de doelstellingen en planning van het Klimaatakkoord niet wenselijk.

Klimaatveranderingen

Het RES Groningen is bedoeld om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Een ander punt op de agenda gaat over maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen die al gaande zijn. Want het wordt al warmer, droger, maar tegelijkertijd natter en extremer. “Hoe willen we Groningen voorbereiden op het veranderende klimaat en welke aanpassingen zijn hierbij nodig?”, vraag het college zich af.

Wateroverlast

Het college wil met maatregelen Groningen in 2050 klimaatbestendig hebben. Met als doelstellingen: het voorkomen van wateroverlast en hittestress, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en extra bescherming van “kwetsbare groepen als ouderen”. Hiervoor heeft het college een Uitvoeringsagenda gemaakt die de raad bespreekt en waarover de raadsleden ’s avonds besluiten.

Andere onderwerpen ’s middags in debatten en ’s avonds bij de stemmingen zijn: stil asfalt bij de A7 Hoogkerk, het Plan van Aanpak Lageland Polder en een motie van de SP over de werkdruk en werklast van inkomens- en werkconsulenten van de gemeente Groningen. Over andere onderwerpen wordt niet meer gedebatteerd en alleen nog maar gestremd zoals het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 met de meest recente versterkingsplannen van de gemeente.

Vragenuurtje

Tussen de voortgezette commissievergadering en de raadsvergadering is er om 19.30 uur nog het tweewekelijkse Vragenuurtje. Dan stellen raadsleden corona-gerelateerde vragen aan het college van B&W. De vragen zijn van tevoren aangekondigd zodat de portefeuillehouders in het college zich kunnen voorbereiden.

De vragen gaan over versoepeling van de coronamaatregelen en handhaving (vragen van GroenLinks), het Hamelhuys, het inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten (CDA), slachthuizen (Partij voor de Dieren en de SP) en de start van het voortgezet onderwijs op 2 juni (VVD).

Bij de vergaderingen en het Vragenuurtje kan geen publiek aanwezig zijn, maar deze worden live uitgezonden op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden