Gemeenteraad maakt gebruik van Provinciehuis als vergaderplek

Foto: De Redactie

De Groningse gemeenteraad gaat op woensdag 27 mei vergaderen in het Provinciehuis. Het presidium van de raad, dat is het overleg van alle fractievoorzitters, heeft dat besloten.

Volgens de gemeente is er bij raadsleden een zekere behoefte aan ‘elkaar in de ogen kunnen kijken’ tijdens een fysiek debat. De keuze is mede ingegeven door vergaderervaringen tijdens de coronatijd tot nu toe.

De laatste raadsvergadering, die van 22 april, was geheel digitaal en begon vanwege technische problemen helaas 1,5 uur later. De volgende vergadervorm voor 27 mei beantwoordt aan die behoefte.

De feitelijke raadsvergadering (21.00 uur) zal kort zijn en volledig digitaal. Voorafgaande daaraan is er een voortgezette commissievergadering (16.30-18.30) in deels fysieke/deels digitale vorm (net als de huidige commissievergaderingen) in vervolg op de voorbereidende commissievergaderingen van afgelopen 13 mei en komende 20 mei.

In deze voortgezette vergadering worden discussiestukken en eventuele moties en amendementen besproken. Locatie voor fysieke deelnemers aan de voortgezette commissievergadering is het Provinciehuis. Daar kunnen los van een afvaardiging van het college, voorzitter en ondersteuning (griffie) maximaal 23 raadsleden/woordvoerders op veilige afstand van elkaar aanwezig zijn.

Vragenuur

Van 19.30 uur tot 20.30 uur is dan het deels fysiek/deels digitale Vragenuur over corona-gerelateerde en eventueel andere actuele onderwerpen. Iedereen gaat daarna naar huis voor de eigenlijke raadsvergadering van 21.00 uur waarin de raadsleden besluiten nemen. Dat kan dus kort en gebeurt geheel digitaal zodat de regels van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming worden gevolgd. Die schrijft voor dat een raad alleen besluiten mag nemen in een volledig fysieke vergadering òf een volledig digitale vergadering.

Versterkingsplannen

De raad neemt 27 mei besluiten over een groot aantal voorstellen. Dan gaat het onder meer over extra geld voor de aanleg van stil asfalt tussen de A7-afrit Hoogkerk en de Roderwolderdijk, het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgaven 2020 met de gemeentelijke versterkingsplannen, de dorpsvernieuwing voor Ten Post, Ten Boer en Woltersum en de zogeheten ‘Uitvoeringsagenda’ Klimaatbestendig Groningen.

Vanwege de coronacrisis kan er bij de vergaderingen en het Vragenuurtje geen publiek bij zijn. Alles wordt wel live uitgezonden op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden