(Her)huisvesting van scholen in Groningen Zuid

Foto: De Redactie

Voor negen scholen in Groningen Zuid is oplossing bedacht voor ruimtegebreken en wachtlijsten. Dat meldt de gemeente woensdag.

Door de bouw van veel nieuwe woninten in Groningen Zuid komen er op verschillende scholen steeds meer leerlingen bij. Daardoor hebben verschillende scholen te kampen met ruimtegebrek en wachtlijsten. De gemeente heeft samen met de betrokken schoolbesturen de situatie in Groningen Zuid genalyseerd.

De negen scholen die bij deze bijzondere (her)huisvestingsoperatie in Groningen Zuid betrokken zijn: de Widar vrijeschool, de GSV, de Brederoschool, de Haydnschool, de Boerhaaveschool, het Montessori Lyceum, het Montessori Vaklyceum, het Maartenscollege en de International School Groningen (ISG).

‘Ik ben blij dat we samen met de besturen tot een mooi resultaat zijn gekomen. Deze (her)huisvestingsoperatie is uniek in Groningen. Er zijn maar liefst 9 scholen bij betrokken die allen hun eigen wensen en eisen hebben en het beste voor hun leerlingen willen’, aldus Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs. ‘Het was dan ook een complexe puzzel maar gezamenlijk zijn we tot een mooie oplossing gekomen. Ik ben hier erg trots op!’

Voor scholen met leerlingen uit de wijk is binnen een zo kort mogelijke afstand naar huisvesting gezocht.

Voorgestelde oplossing:

  • De Haydnschool gaat uiteindelijk de locatie Coendersweg volledig in gebruik nemen. Deze locatie wordt nu mede gebruikt door het Montessori Lyceum Groningen.
  • De Brederoschool gaat de locatie Van Ketwich Verschuurlaan (nu nog Tamarisk) in gebruik nemen na oplevering van het MFA de Wijert.
  • De GSV gaat naar de locatie van de International School Groningen in Haren (ISG).
  • De ISG verhuist naar het gebouw van het Maartenscollege.
  • De GSV draagt vervolgens de locatie Hora Siccamasingel over aan het Montessori Lyceum.
  • Bij het Montessori Lyceum wordt de oude kantine gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De tijdelijke units bij het Montessori Vaklyceum worden vervangen door nieuwbouw.
  • De Boerhaaveschool concentreert zich op de locatie Veenweg. De locatie Semmelweisstraat wordt de komende jaren zo nodig gebruikt door het Montessori Lyceum + Vaklyceum.
  • De semi permanente units van de Widar Vrije School worden gekocht.

De plannen worden verder uitgewerkt in overleg met alle belanghebbenden. Voor de uitwerking van de plannen vraagt het college van B&W een krediet aan bij de Raad. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats door schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden