Onderwerpen WIJ-teams en armoedebestrijding in commissies gemeenteraad

Foto: De Redactie

De WIJ-teams en geld voor armoedebestrijding zijn onder meer onderwerpen woensdag 13 mei tijdens de commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Ook is er om 17.45 uur weer een vragenuurtje met corona-gerelateerde vragen aan het college van B&W.

Bij de commissievergaderingen zijn sommige raadsleden fysiek – op anderhalve meter van elkaar – aanwezig in het tijdelijke ‘stadhuis’ aan de Radesingel en nemen andere leden digitaal deel aan de vergadering vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Ook woensdag 20 mei zijn er verschillende gecombineerde commissievergaderingen.

Prioriteit

Alle politieke partijen in de raad hebben kunnen aangeven welke onderwerpen prioriteit hebben op 13 en 20 mei. De agendacommissie van de raad, met daarin de voorzitters van de raadscommissies, heeft op basis daarvan de agenda’s van de commissievergaderingen bepaald.

Om 13.15 uur wordt tijdens de eerste commissie het Masterplan Kloppend Hart Paddepoel van LAB Kloppend Hart Paddepoel gepresenteerd, digitaal. In het Masterplan staan ideeën over het winkelcentrum en de directe omgeving. Daaraan hebben verschillende partijen als Co-creatie Paddepoel, de gemeente, woningcorporaties en ondernemers meegewerkt.

WIJ Groningen

Het onderzoek naar het rendement van de Groningse WIJ-teams is een onderwerp die de raadsleden bespreken. WIJ Groningen is er voor de ondersteuning van de inwoners van Groningen. De preventieve aanpak van WIJ Groningen moet zoveel mogelijk voorkomen dat problemen groter worden en mogelijk escaleren.

Met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van vier WIJ-teams is het rendement van de WIJ-aanpak onderzocht. De uitkomst van de maatschappelijke kosten-batenverhouding bij WIJ Groningen is 1,0. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro ook weer één euro oplevert. De onderzoekers doen aanbevelingen om het rendement te verbeteren. Dat kan onder meer met meer gebruik van vrijwilligers en maatjes.

Schoolfruit

Ook de besteding van het geld voor armoedebestrijding wordt besproken. Het college wil de zogeheten generatiearmoede aanpakken en alle kinderen gelijke kansen geven. In 2020 is daar 4,5 miljoen euro voor. B&W gaan door met het financieren van bijvoorbeeld het Zwemvangnet, het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld en schoolontbijt en schoolfruit.

De gemeente stopt met het bekostigen van een aantal activiteiten zoals korting op voetbalkaartjes, Arriva-dagtochten en Pathé-bioscoopbezoek. Ook de jaarlijkse actie kleding- en speelgoedbonnen in december (€ 180.000) stopt.

Iederz

Overige onderwerpen zijn een aantal herziene zogeheten grondexploitaties, de ontwikkelingen bij werkleerbedrijf Iederz en de manier waarop de gemeente 500 extra inwoners die geen deel uitmaken van de arbeidsmarkt en niet maatschappelijk actief zijn wil activeren.

Via deze website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl zijn alle vergaderingen en het vragenuurtje live te volgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden