Gemeente investeert 2,6 miljoen euro in dorpsvernieuwing Woltersum vanuit NPG

Foto: Google Maps

De gemeente Groningen gaat flink investeren in de dorpsvernieuwing van Woltersum. Voor de komende jaren stelt de gemeente 2,6 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Programma Groningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de dorpsagenda Woltersum vastgesteld, die in samenspraak met de inwoners van Woltersum tot stand is gekomen.

In Woltersum wordt de komende jaren een versterkingsoperatie doorgevoerd in verband met de aardbevingsproblematiek. “Gelijktijdig zetten we een dorpsvernieuwing in gang. We willen namelijk dat het dorp ook mooier en duurzamer uit de versterking komt”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

De toekomst van Woltersum wordt sinds de zomer van 2018 besproken met de ‘Dorpstafel’ en een viertal ‘Thematafels’. Ook was er een drukbezochte inloopmarkt in het dorpshuis en een dorpswandeling waar alle plannen werden gepresenteerd.

Sterke dorpsgemeenschap

De voorzieningen en de verenigingen worden door de inwoners gekoesterd. Deze sociale structuur wil het dorp behouden en verder versterken.

Afgesproken is dat er specifiek voor jeugd meer voorzieningen en meer activiteiten komen. Basisschool De Huifkar wordt door de inwoners gezien als een zeer belangrijke voorziening in het dorp en blijft behouden.

Woltersum krijgt de komende jaren tevens ruimte om te groeien. Het college wil meewerken aan woningbouw voor bijvoorbeeld starters, om een gezonde doorstroming op gang te brengen. Verder wordt ingezet op het verduurzamen, energieneutraal maken van het dorp.

Ook de leefomgeving krijgt een impuls. De gemeente zal een aantal verkeersonveilige plekken aanpakken, vrachtverkeer wordt uit het dorp geweerd en er is aandacht voor het landbouwverkeer.

Gemeente investeert 2,6 miljoen euro van NPG in dorpsvernieuwing Woltersum

Verder wordt het groene karakter van het dorp versterkt en wordt de waterkwaliteit en het waterpeil van het Diepje verbeterd. Het dorp gaat daarnaast aan de slag met meer mogelijkheden voor recreatie, bijvoorbeeld op de dijk en door het aanleggen van nieuwe dorpsommetjes.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden