Miljoenen naar dorpsvernieuwing Ten Boer en wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg

Foto: Google Maps

De komende tien jaar wordt ruim 60 miljoen euro van het Nationaal Programma Groningen besteed door de gemeente aan de dorpsvernieuwing van Ten Boer en omliggende dorpen en de wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg. Dat staat in de concept versie van het lokale deel van het NPG, meldt de gemeente.

Van de 60 miljoen euro gaat 31,5 miljoen naar de dorpsvernieuwing in Ten Boer en 20 miljoen wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg. Het resterende geld is beschikbaar voor overige projecten die passen binnen de doelen van het Nationaal Programma Groningen.

Dorpsvernieuwing Ten Boer

De aardbevingen hebben de grootste impact op de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer. Momenteel lopen er concrete projecten voor dorpsvernieuwing in Woltersum en Ten Post. De gemeente zet in op toekomstbestendiger dorpen, met veilige en duurzame woningen voor alle leeftijden. Er wordt geïnvesteerd in goede voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, het zwembad, winkels, dorpshuizen en groen en natuur.

Ook wil het college een economische impuls via recreatie, sport en beweging en het verbeteren van openbaar vervoer en het aanleggen van nieuwe wandel- en fietspaden.

Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg

Ook de wijken Beijum en Lewenborg kennen forse schades. Bovendien staan de wijken voor grote sociale opgaven door armoede en jeugdproblematiek. De gemeente wil deze problemen aanpakken door een bedrag van 20 miljoen euro te investeren in onder andere de impulsen voor beter onderwijs voor de jeugd, coaching en het versterken van digitale en taalvaardigheden vanuit de Oude Bieb.

Daarnaast zijn er plannen voor het versterken van de wijkaccommodaties, nieuwe woon(zorg)concepten, het versterken van het groen en de openbare ruimte en het versnellen van de energietransitie.

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Programma Groningen draagt eraan bij dat de dorpen beter en mooier uit de versterkingsoperatie komen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft een concept versie voor het lokale deel voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) gemaakt. Het conceptplan wordt besproken met de gemeenteraad, waarna het voor beoordeling naar het bestuur van het Nationaal Programma Groningen wordt gestuurd. De definitieve versie wordt daarna vastgesteld door de raad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden