Groningen start Taskforce jongerenaanpak

Foto: Jan Buurma

Groningen start met een tijdelijke Taskforce Jongerenaanpak voor een groep jongeren tussen de 16 en 27 jaar die door een samenloop van omstandigheden in de knel komen rond onderwijs, werk, inkomen, huisvesting en zorg.

Voor ongeveer 3000 jongeren is het niet vanzelfsprekend om zich te motiveren om hun school af te maken of een stageplek of werk te vinden.

Een tijdelijke Taskforce Jongerenaanpak richt zich op ondersteuning aan deze kwetsbare jongeren, zodat ze de regie kunnen oppakken van hun eigen leven, meldt de gemeente.

Ze wonen en leren niet zoals ze zouden willen, of krijgen niet snel genoeg de juiste ondersteuning of zorg.

De gemeente wil voorkomen dat jongeren onnodig hinder ervaren van deze leeftijdsgrenzen. Hierbij is speciale aandacht voor jongeren in jeugdhulp en zwerfjongeren.

Veranderingen
“Vooral de overgang van 17 naar 18 jaar leidt vaak tot problemen door allerlei veranderingen in de regels. Door de nieuwe overgedragen taken aan gemeentes door de overheid , kan daar nu iets aan gedaan worden, volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (Jeugd). Met deze Taskforce willen we ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen en niet tussen wal en schip vallen.”

Ondersteuning
Uitgangspunt is dat de jongere extra ondersteuning krijgt op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Daarnaast moet hij tijdig zijn voorbereid op de veranderingen bij het 18e levensjaar, zodat er meer mogelijkheid is voor eigen regie.

Taskforce
De taskforce start op 1 februari 2016  De taskforce signaleert, adviseert, verbindt en bewaakt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden