Raadsleden bespreken toekomst Reitdiepzone

Foto: De Redactie

De Groningse gemeenteraad vergadert woensdag voor het eerst tijdens de coronacrisis weer in commissieverband. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus vergadert een deel van de raadsleden mee vanuit huis, de rest is fysiek aanwezig.

Weerstandsvermogen

In de eerste commissievergadering van 15.00 uur tot 15.45 uur gaat het over de kadernota over het weerstandsvermogen en het risicomanagement. In deze nota staan de gemeentelijke afspraken over risicomanagement en de bepaling van het gemeentelijk weerstandsvermogen. Hier kunnen inwoners schriftelijk inspreken.

Vragenuurtje

Om 16.00 uur ’s middags is er het tweede vragenuurtje, waarbij raadsleden het college van B&W coronagerelateerde vragen kunnen stellen. Morgen worden er vragen gesteld over onder meer problemen van huurder in Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg, huuruitzettingen, steun aan ondernemers en onderwijs.

Reitdiepzone

In de commissie vergadering van 17.30 uur tot 18.15 uur staat de toekomst van de Reitdiepzone op de agenda. De commissie bespreekt de collegebrief ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van de Structuurvisie Reitdiepzone’ aan de raad waarin de procedures rond de ontwikkeling van de Reitdiepzone worden uitgelegd.

De Reitdiepzone is de strook ‘Stad’ tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep. Dat was een bedrijventerrein en is aangewezen voor nieuwe woningbouw. In de eerder vastgestelde Ontwikkelstrategie Reitdiepzone staat dat dit gebied vanwege de ligging tussen het Zerniketerrein en het stadscentrum zich goed leent voor jongeren- en studentenhuisvesting. Maar ook onder ouderen en gezinnen bestaat een grote woningbehoefte.

Milieueffectrapportage

De woningbouwontwikkeling in de Reitdiepzone gaat op dit moment snel. Met het plan Dykstaete op de plek van Vakgarage Veldma Jansen komt het aantal woningen in de Reitdiepzone op circa 1.600 woningen (inclusief Woldring 435, Brivec 150, Crossroads 290, Portland 575 en Dykstaete 153). Het ziet ernaar uit dat het aantal woningen naar ruim 2000 gaat. Dan geldt voor dit woongebied de verplichting een zogeheten plan-MER-procedure te doorlopen. Een MER is een milieueffectrapportage waarin de gevolgen van plannen voor het milieu worden onderzocht.

Welke richting moet het op met de Reitdiepzone? Er zijn 2 varianten voorzien. Een ‘intensieve variant’ die uitgaat van veel woningen (maximaal 3800), veel hoogbouw met veel verkeer. De ‘ontspannen variant’ gaat uit van minder woningen (maximaal 1990) en minder verkeer.

Informatiebijeenkomsten

Volgens de gemeente bestaat er “in algemene zin” draagvlak in de nabijgelegen wijken Vinkhuizen en Paddepoel voor de transformatie van de Reitdiepzone van industrie naar woningbouw. Met de kanttekening dat een aantal bewoners de gepresenteerde bouwplannen te massaal vindt en van mening is dat er te veel woningen voor jongeren worden gebouwd. Dat bleek op eerder gehouden informatiebijeenkomsten in de Stadskerk en bij Baxbier. Inwoners kunnen nog op de uitgangspunten voor de nog op te stellen MER reageren.

Inspreken

Inwoners kunnen schriftelijk wel ‘inspreken’. Inspreekteksten (richtlijn ongeveer 300 woorden) kunnen uiterlijk 24 uur vóór de vergadering naar [email protected] worden gemaild. Deze tekst krijgen alle 45 raadsleden en worden ook bij de agenda van de commissievergadering getoond. De voorzitter leest de inspreekteksten voor.

Vanwege de coronacrisis kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering. Inwoners kunnen wel live meekijken en de vergadering terugzien op via de site gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden