Raadsleden vergaderen voor het eerst op tijdelijke plek Radesingel

Foto: De Redactie

Vanaf vandaag, woensdag 4 maart vergaderen de Groningse raadsleden voor het eerst op de Radesingel 6, in het oude conservatorium. Dat is voor de raadscommissies de tijdelijke vergaderplek tijdens de verbouwing van het stadhuis de komende twee jaar.

Woensdag bespreken de raadsleden Onder meer de toekomst van sportcentrum Kardinge en de zogeheten overnachtingenmarkt – dat gaat ook over Airbnb – staan op de agenda.

De eerste gecombineerde commissievergadering is om 16.30 uur, waarin onder meer de toekomst van Kardinge wordt besproken. Het gemeentelijke sportcentrum is toe aan verbouw.

4 mogelijke scenario’s

Het college heeft 4 mogelijke scenario’s bedacht voor de toekomst van Kardinge. Scenario 1 heet: ‘Clubhuis’. Dan zijn het zwembad, de ijshal en de schaatshal gemeentelijke basisvoorzieningen. Scenario 2 heet ‘Playground’ waarbij de gemeente – naast het faciliteren van zwembad, ijshal en schaatshal – het sporten op Kardinge ook aanmoedigt en stimuleert. In scenario 3 wordt Kardinge een ‘Avonturenpark’ waarbij meer de focus ligt op recreatie. Ofwel een dagje uit voor het hele gezin. Scenario 4 heet ‘Resort’ waarbij Kardinge een echt vrijetijdscentrum wordt, gericht op verblijf en ontspanning in combinatie met sport, leisure en entertainment.

De raadsleden hebben inmiddels een presentatie gehad van alle scenario’s. Het college wil graag scenario 2 (‘Playground’) en 3 (‘Avonturenpark’) uitwerken, maar hierover eerst met de raad praten.

Tijdelijke uitbreiding zorgambtenaren

Ook bespreekt deze raadscommissie de vraag van het college om geld voor tijdelijke uitbreiding van het aantal zorgambtenaren. Door de zogeheten decentralisaties zijn er de afgelopen jaren steeds meer taken op het gebied van zorg – waaronder de jeugdzorg – van het Rijk naar de gemeente gegaan.

Volgens het college is er in de gemeente Groningen al veel gebeurd op het gebied van het onder meer het organiseren van betere, effectievere en betaalbare zorg. Maar er blijven kansen liggen vanwege te weinig ambtenaren. B&W vragen om ruim 2,5 miljoen euro voor nog dit jaar 14 en volgend jaar 12 extra ambtenaren.

Airbnb

Om 20.00 uur begint nog een andere commissievergadering. Dan worden de plannen van B&W besproken voor de zogenaamde overnachtingenmarkt. Dan gaat het bijvoorbeeld over ‘hotelbeleid’ en Airbnb. Voor platforms als Airbnb blijft gelden dat toeristische verhuur van een hele woning niet mag, verhuur van maximaal 2 kamers van een eigen woning mag wel. De gemeente werkt aan betere handhaving met een registratie- en meldplicht en boetes als verhuurders zich hier niet aan houden.

Camperplaatsen

B&W willen ook een eind aan gratis camperplaatsen op gemeentelijke, openbare locaties. Campereigenaren betalen daar niet de logiesbelasting (toeristenbelasting) die ze op campings wel moeten betalen. Het college wil een “gelijk speelveld”. Van de camperplek op de parkeerplaats bij het Paterswoldsemeer wordt veel gebruik gemaakt. En bij Kardinge is sprake van langverblijf en zelfs permanent wonen, aldus B&W.

B&W willen onderzoeken of camperplekken in de gemeente kunnen worden geconcentreerd op plaatsen waar je logiesbelasting betaalt, zoals camping Stadspark en camping Grunopark. Of logiesbelasting heffen voor campers op gemeentelijke locaties.

Andere onderwerpen van de avondvergadering zijn het voorontwerp-bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie), het uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2020 Wabo en Bodem en de woningbouwcijfers over 2019 en die voor 2020.

De vergaderingen van woensdag zijn openbaar en vanaf de publieke ‘tribune’ bij te wonen. Thuis volgen via gemeenteraad.groningen.nl kan ook. Op deze website zijn ook de agenda’s van deze vergaderingen te vinden met alle stukken.

De raadsvergaderingen zijn op het Provinciehuis, de eerste op woensdag 25 maart. Als de verbouwing van het stadhuis op de Grote Markt klaar is, vergadert de raad weer daar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden