Koninklijke Onderscheiding voor bestuursleden van Stichting Taptoe Groningen

Foto: Publiek Domein

Zaterdagavond 7 november 2015 reikte burgemeester Peter den Oudsten Koninklijke onderscheidingen uit aan de heer Albert Hindriks en de heer Stoffer Hoving. Beide heren werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens de pauze van de 25e Taptoe Groningen in de MartiniPlaza.

Zowel de heer Hindriks als de heer Hoving hebben zich vanaf 1990 op verschillende manieren intensief en succesvol ingezet voor de Taptoe Groningen, meldt de gemeente.

Albert Hindriks
Albert Hindriks is sinds 1990 penningmeester en vicevoorzitter van de Stichting Taptoe Groningen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de reclamevoering, de programmaring en fondsenwerving van de Taptoe Groningen.

In het verleden was de heer Hindriks tevens bestuurslid binnen de Federatie Groninger Muziekcorpsen (FGMC) die de belangen van 19 Groninger muziekverenigingen behartigt. Ook was hij 15 jaar voorzitter van het drum- en showorkest Excelsior. Na zijn aftreden werd hij benoemd tot erevoorzitter van Excelsior.

Naast zijn inzet op muzikaal terrein is de heer Hindriks al dertig jaar actief binnen de Belangenvereniging Bedrijfshulpverlening Nederland. Hij was secretaris en tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website en het onderhoud ervan.

Ook voor zijn voormalige werkgever is zijn kennis van de bedrijfshulpverlening van groot belang geweest. In de avonduren gaf de heer Hindriks op vrijwillige basis voorlichting aan plaatselijke brandweerkorpsen. In het voormalige Oost-Duitsland heeft hij ondersteuning verleend bij het opzetten van brandweerorganisaties en bracht er overtollig of afgeschreven brandweermaterieel naar toe.

Stoffer Hoving
Stoffer Hoving zet zich eveneens sinds 1990 in voor de Stichting Taptoe Groningen. Hij selecteert als bestuurslid de deelnemende muziekkorpsen en verzorgt de technische organisatie van het evenement. Zijn kennis en kunde weet hij op enthousiaste wijze over te brengen op de andere bestuursleden en de vrijwilligers waar Taptoe Groningen afhankelijk van is.

Daarnaast is hij vanaf 1985 bestuurslid van de Federatie Groninger Muziekcorpsen (FGMC). De heer Hoving was voorzitter van het Gerard Samponhuis, het gezamenlijke repetitiehuis voor de bij de FGMC aangesloten verenigingen. Ook was hij initiatiefnemer van de door de FGMC georganiseerde kerstconcerten voor ouderen.

Voor de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken is de heer Hoving vanaf 1996 vrijwilliger waarvan sinds 2010 muziekcommissaris. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de Bommen Berend Taptoe en de muzikale opluistering van de jaarlijkse sinterklaasintocht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden