Voorbereiding gemeente op een veranderend klimaat

Foto: Pbuliek Domein

De gemeente Groningen heeft een uitvoeringsagenda gemaakt om voor bereid te zijn op een veranderend klimaat. De gemeente Groningen wil in 2050 klimaatbestendig zijn.

De effecten van een veranderend klimaat zijn steeds meer merkbaar, ook binnen de gemeente Groningen. Het wordt natter, warmer, droger en we krijgen vaker te maken met extreem weer.

De gemeente Groningen heeft bekeken wat dit precies betekent voor onze gemeente en onderzocht welke situaties urgent zijn. Welke zaken als eerste aangepakt moeten worden en hoe, om de leefkwaliteit in de gemeente ook in de toekomst te behouden, staan beschreven in de uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen 2020 – 2024.

Uitvoeringsagenda

Wateroverlast en hittestress worden zoveel mogelijk voorkomen, de ruimtelijke leefomgeving verbeterd en kwetsbare groepen extra beschermd. Er is gekeken naar welke situaties op korte termijn opgepakt moeten worden. De nadruk ligt op de bescherming van kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen of jonge kinderen.

Daarnaast wordt er gekeken naar hoe schades door bijvoorbeeld droogte of heftige regenbuien zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden en zijn kansen voor een aantrekkelijke openbare ruimte in de toekomst van belang. Dit doet de gemeente onder andere door het water- en rioleringssysteem aan te passen, meer groenmaatregelen te nemen en de groenparticipatie voor bewoners voort te zetten en uit te breiden.

Samenwerking

Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving kan de gemeente niet alleen. De uitvoeringsagenda richt zich sterk op samenwerking, participatie en communicatie. Naast de acties die de gemeente zelf onderneemt, worden inwoners, ondernemers en partners gestimuleerd om actie te ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld de tuin te vergroenen, gebruik maken van de groenedakensubsidie of de afvoer van het regenwater van het riool af koppelen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden