Stadsdichter Renée Luth ‘opent’ de eerste raadsvergadering van 2020

Foto: De Redactie

De Groningse stadsdichter Renée Luth ‘opent’ woensdag de eerste raadsvergadering van 2020 van de Groningse gemeenteraad. Zij draagt om 16.30 uur in het kader van de Groningse poëzieweek een gedicht voor. De Poëzieweek is van donderdag 30 januari tot en met woensdag 5 februari.

Op de agenda staan onder discussiestukken, hierover wordt uitgebreid gepraat en 1-minuut interventies. Dit houdt in de de raad een aantal onderwerpen nog kort bespreekt, omdat deze onderwerpen al voldoende besproken zijn in eerdere commissievergaderingen van de gemeenteraad.

Onder meer het rapport van de Rekenkamercommissie over het gemeentelijke bomenkapbeleid staat als discussiestuk de op de agenda. De Rekenkamercommissie concludeerde eind vorig jaar dat het belang van behoud en uitbreiding van het aantal bomen in stedelijk gebied van de gemeente Groningen onder druk staat. Dat komt omdat de gemeente zich richt op een compacte stad en ambities heeft op het gebied van bouwen en verkeer.

De commissie beveelt onder meer aan bij het belang van bomen betrokken inwoners in een vroegtijdiger stadium te betrekken bij het maken van plannen. Verder is er voor de relatie met inwoners winst te behalen door eerder en duidelijker te communiceren over het al dan niet kappen van bomen.

De andere discussiestukken zijn de begroting van Veilig Huis en het zogeheten ‘Meerjarenprogramma Energie 2020-2023’.

Barkmolenstraat

Eén van de 1-minuutinterventies gaat over de omgevingsvergunning voor Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) voor de verbouw van een woningcomplex aan de Barkmolenstraat voor beschermd wonen en de uitspraak van de rechter daarover. Bij omwonenden zijn zorgen over de huisvesting van ex-verslaafden in de wijk De Meeuwen.

Anders werken

Een andere ‘1-minuutinterventie’ is het plan om als gemeenteraad anders te werken en te vergaderen. De bestaande structuur met 5 raadscommissies houdt dan op te bestaan. Die wordt vervangen door zogeheten beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten per onderwerp met van tevoren duidelijke begin -en eindtijden. Het nieuwe vergadermodel van de raad is veel flexibeler. Het oude systeem werd steeds meer als een keurslijf ervaren.

Het nieuwe model biedt meer ruimte voor raadsleden om met inwoners over de onderwerpen op de agenda in gesprek te gaan. Dat kan tijdens aparte zogeheten beeldvormende bijeenkomsten die voor elk onderwerp kunnen worden georganiseerd. Nu mogen inwoners tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten hun mening geven. “Maximaal 3 minuten spreekrecht op een moment dat fracties hun positie al grotendeels hebben bepaald is niet bevorderlijk voor het gevoel serieus genomen te worden”, zo staat het in het voorstel.

Politieke Woensdag

Nieuw is ook de mogelijkheid voor inwoners om zelf onderwerpen op de agenda van de raad te zetten. Daarvoor moeten minimaal 50 handtekeningen zijn verzameld. Inwoners kunnen tijdens de Politieke Woensdag, de dag dat raadsleden vergaderen, ook met een marktkraam in het stadhuis – of vanaf maart 2020 tijdens de verbouwing van het stadhuis op de Radesingel – staan om aandacht te vragen voor een onderwerp of initiatief.

Ook het nieuwe afvalbeleid van de gemeente, het ‘Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2020-2023’ en het ‘Meerjarenprogramma Wonen 2020-2023’ zijn 1-minuutinterventies.

De raadsvergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune of online via gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden