Hoe gaat het nieuwe afvalbeleid eruitzien?

Foto: Gemeente Groningen

Vandaag, woensdag 22 januari is het onderwerp ‘het afvalbeleid’ een belangrijk onderwerp tijdens één van de twee raadscommissievergaderingen.

Groningen wil afvalvrij worden, maar ‘hoe pak je dat aan?’ Raadsleden debatteren vandaag over een nieuw afvalinzamelingsysteem. Het college komt met 3 varianten, waaronder Diftar. In mei besluit de raad over het nieuwe afvalbeleid.

De commissievergadering over afval begint om 16.30 uur. De oude gemeenteraad van Groningen sprak al vanaf 2015 veel over het afvalbeleid. De meningen waren verdeeld. Het plan voor de invoering van Diftar, gedifferentieerde tarieven (hoe meer afval, hoe meer betalen), kreeg net geen meerderheid.

In de oude gemeente Haren kennen ze Diftar (afgerekend op gewicht) en in de oude gemeenten Groningen en Ten Boer vaste afvaltarieven. De nieuwe gemeente Groningen is verplicht één beleid voor alle inwoners te ontwikkelen.

Dumping

Het college van burgemeester en wethouders legt de raad 3 varianten voor het nieuwe afvalbeleid voor. Waaronder Diftar: naast een vastrechttarief ook per keer betalen als je afval in de ondergrondse container gooit of de grijze container bij de weg zet. Hoe beter je scheidt, hoe minder je betaalt. Deze variant levert de beste ‘afvalprestatie op’, hoewel er wel kans op dumping is.

Bij een andere variant blijf je de afvalstoffenheffing betalen volgens de manier in de oude gemeente Groningen. Alleen komen er meer papier-, glas-, gft- en textielcontainers om afval scheiden makkelijker te maken. Uit een enquête blijkt dat deze variant de voorkeur van de grootste groep inwoners heeft.

Afvaldoelen

In de oude gemeente Haren gaan de inwoners dan meer betalen, net als waarschijnlijk grote huishoudens in de oude gemeente Ten Boer. Met deze variant verbetert de Groningse ‘afvalprestatie’ wel, alleen niet zo dat de afvaldoelen worden gehaald.

De derde variant is het model van de oude gemeente Groningen, maar met de mogelijkheid van een korting achteraf. Inwoners kunnen kiezen of het aantal keren dat ze containers buiten zetten of afval in de container gooien meetelt. Als dat gunstig is ten opzichte van het gemiddelde huishouden, krijgen ze korting op de afvalstoffenheffing.

Deze 3 varianten bespreken de raadsleden woensdag. De uitkomst van het debat gebruikt het college om tot een voorstel voor het nieuwe afvalbeleid te komen. Daar beslist de raad in mei van dit jaar over.

Barkmolenstraat

‘s Avonds om 20.00 uur begint de tweede commissievergadering. Onderwerp is onder meer de omgevingsvergunning voor Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) voor de verbouw van een woningcomplex aan de Barkmolenstraat voor beschermd wonen en de uitspraak van de rechter daarover. Bij omwonenden zijn zorgen over de huisvesting van ex-verslaafden in de wijk De Meeuwen.

Verder bespreken de raadsleden in deze commissie de plannen om als gemeenteraad anders te werken en te vergaderen. De bestaande structuur met 5 raadscommissies houdt op te bestaan. Die wordt vervangen door zogeheten beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten per onderwerp met van tevoren duidelijke begin -en eindtijden. Het nieuwe vergadermodel van de raad is veel flexibeler. Het oude systeem werd steeds meer als een keurslijf ervaren.

Spreekrecht

Het nieuwe model biedt meer ruimte voor raadsleden om met inwoners over de onderwerpen op de agenda in gesprek te gaan. Dat kan tijdens aparte zogeheten beeldvormende bijeenkomsten die voor elk onderwerp kunnen worden georganiseerd. Nu mogen inwoners tijdens een commissievergadering in maximaal 3 minuten hun mening geven. “Maximaal 3 minuten spreekrecht op een moment dat fracties hun positie al grotendeels hebben bepaald is niet bevorderlijk voor het gevoel serieus genomen te worden”, zo staat het in het voorstel.

Nieuw is ook de mogelijkheid voor inwoners om zelf onderwerpen op de agenda van de raad te zetten. Daarvoor moeten minimaal 50 handtekeningen zijn verzameld. Inwoners kunnen tijdens de Politieke Woensdag, de dag dat raadsleden vergaderen, ook met een marktkraam in het stadhuis – of vanaf maart 2020 tijdens de verbouwing van het stadhuis op de Radesingel – staan om aandacht te vragen voor een onderwerp of initiatief.

De twee raadscommissievergaderingen op woensdag 22 januari zijn live te volgen op de nieuwe website van de raad: gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden