Aanbesteding productie van geothermische warmte

Geothermie gebruik
Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ MADe

Aan de noordkant van de Zernikecampus komt een geothermische bron, die aan 11.700 huizen, scholen en kantoren in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike warmte gaat leveren.

Voor al deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig, meldt de gemeente. Aardwarmte zorgt bovendien voor lagere energielasten voor de gebruikers.

WarmteStad, een samenwerking van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, heeft het initiatief genomen voor het project Warmtenet Noordwest in de stad Groningen. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen.

Geothermische warmte
Onderdeel van het aanbestedingstraject is de aanbesteding van de productie van geothermische warmte. De aankondiging van deze aanbesteding is op 19 oktober 2015 op Tenderned geplaatst.

Partijen die willen deelnemen aan deze aanbesteding kunnen zich aanmelden tot 18 november 2015 16.00 uur.

De gunning van de productie bv is uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming bij Waterbedrijf Groningen en gemeente Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden