Drie raadscommissievergaderingen over de gemeentebegroting 2020

Foto: Publiek Domein

Vandaag, woensdag 6 november gaat het in drie raadscommissievergaderingen over de gemeentebegroting voor volgend jaar met 30 miljoen euro aan besparingen.

Het college heeft ingrijpende keuzes gemaakt om de begroting van 2020 sluitend te maken. Géén sluiting van zwembaden en bibliotheken. Maar wèl verhoging van de OZB en uitbreiding van betaald parkeren. En bezuinigingen op sport, cultuur en onderhoud.

Het college wil de pijn van de bezuinigingen zo eerlijk mogelijk verdelen. Maar ook afspraken uit het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zoveel mogelijk uitvoeren. Hoe het college dat wil doen, staat in de begroting 2020.

De 12 fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad debatteren over de keuzes van B&W in de 3 raadscommissies en volgende week woensdag 13 november in het begrotingsdebat. Deze 3 commissievergaderingen zijn als voorbereiding op het grote begrotingsdebat in de gemeenteraad van volgende week woensdag 13 november.

De eerste commissievergadering is gecombineerde commissie Onderwijs & Welzijn & Werk & Inkomen. Voor deze vergadering, die om 10.00 uur begint hebben zich zes insprekers aangemeld.

De tweede gecombineerde commissievergadering is die van Beheer en Verkeer en Ruimte & Wonen. Die begint om 15.00 uur.

Om 20.00 uur ’s avonds begint de commissie Financiën & Veiligheid. Dan gaat het ook over de belastingplannen van het college van B&W. Voor deze commissie hebben zich ook zes insprekers aangemeld, onder meer over de hondenbelasting.

De gemeentebegroting 2020 is te bekijken op een doorklikbare website: groningen.begroting-2020.nl.

Begrotingsdebat

Na de 3 commissievergaderingen op 6 november mei volgt op woensdag 13 november vanaf 15.00 uur het begrotingsdebat in de gemeenteraad. Daarin gaan de twaalf fractievoorzitters met elkaar en wethouder Paul de Rook van Financiën in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad om de definitieve begroting 2020 vast te stellen, al dan niet gewijzigd.

De raadscommissies over de gemeentebegroting zijn openbaar en dus vrij toegankelijk. Ze zijn ook live op internet te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook alle vergaderstukken, waaronder de concept-gemeentebegroting 2020 te vinden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden