Bijzondere archeologische vondsten in Ten Boer

Foto: Gemeente Groningen

Bij opgravingen in Ten Boer werden de afgelopen weken bijzondere archeologische vondsten gedaan.

Aan de Riekele Prinsstraat werd een een middeleeuwse huiswierde, een eenvoudig boerenerf, aangetroffen waarvan vermoed werd dat deze wierde in de 10e en 11e eeuw na Christus bewoond werd. Aan de hand van enkele bijzondere vondsten, zoals vroeg middeleeuws aardewerk en metaal, is door de archeologen vastgesteld dat er al veel eerder sprake was van bewoning, namelijk in de 8e eeuw na Christus.

Twee fases van bewoning

In de opbouw van de wierde zijn minimaal twee leeflagen gevonden. Van de laatste fase, uit de 10e en 11e eeuw, was de leef-oppervlakte aanzienlijk vergroot ten opzichte van de eerdere fase uit de 8e eeuw. Dwars door het gebied zijn twee hele diepe sloten aangetroffen, waarschijnlijk de erfgrenzen uit de vroege middeleeuwen. In de late middeleeuwen zijn deze sloten volgestort door de mens en liep de wierde over deze sloten heen.

Op het erf zijn diverse kuilen aangetroffen waar klei uit gewonnen werd als grondstof voor bijvoorbeeld aardewerk, de ophoging van de leeflaag of voor het aansmeren van de wanden van de boerderij. Ook zijn vier waterputten gevonden van 2,5 meter diep en is er een veldoven met dierlijke botresten gevonden.

Bijzondere vondsten

Naast dierlijk bot, zijn er verschillende werktuigen gevonden, waaronder slijp-/wetstenen. Een van de meest interessante vondsten is een vroegmiddeleeuwse fibula (mantelspeld). Daarnaast zijn een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, Badorf aardewerk, Pingsdorf aardewerk en scherven van laat middeleeuwse kogelpotten aangetroffen. Het betreft zowel lokaal vervaardigd aardewerk als import-aardewerk.

De vondsten worden door de archeologen gecategoriseerd en gedocumenteerd en een deel zal door gemeente Groningen in bruikleen gegeven worden aan het kindcentrum. De overige vondsten gaan naar het archeologisch depot in Nuis. Voordat het zover is, is het voor bewoners in Ten Boer mogelijk enkele mooie vondsten te bekijken.

De reizende tentoonstelling

De vondsten zijn op twee verschillende locaties in Ten Boer te bekijken:

Van 30 september tot en met 7 oktober in de bibliotheek van Ten Boer;
Van 8 oktober tot en met 14 oktober in Medisch Centrum Ten Boer.

Deze bijzondere vondsten zijn geen aanleiding voor vertraging. Medio oktober start de bouw van het kindcentrum. Op donderdag 16 oktober is de starthandeling gepland.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen