Hoe moet het afval in Groningen worden ingezameld?

Foto: De Redactie

De gemeente Groningen vraagt inwoners mee te denken over het afvalbeleid. De gemeente wil afval optimaal scheiden, inzamelen en recyclen.

Inwoners van de gemeente Groningen wordt gevraagd een digitale enquête in te vullen. In de enquête wordt onder meer gevraagd hoe gedacht wordt over afvalinzameling, over de mogelijkheden en voorzieningen om afval te scheiden en over de manier waarop de afvalstoffenheffing nu is geregeld.

Aanleiding voor de enquête is de samenvoeging, op 1 januari van dit jaar, van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De wijze waarop het afval wordt ingezameld en de afvalstoffenheffing wordt bepaald, verschilt nu nog. Zo kennen de voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen vaste afvaltarieven, maar wordt in de voormalige gemeente Haren afgerekend op gewicht.

De bedoeling is dat er voor de huidige gemeente Groningen een nieuw, eenduidig beleid komt. De gemeente Groningen heeft de ambitie om op termijn alle afval opnieuw te gebruiken of te recyclen.

De enquête loopt tot 8 september. De gemeenteraad van Groningen zal vervolgens – mede op basis van de resultaten van deze enquête – worden betrokken bij de opstelling van een nieuw afvalbeleid en de opbouw en structuur van de afvalstoffenheffing per 2021.

Reacties

0