Groningen wil lokaal eigendom zonneparken

Foto: Gemeente Groningen

Zonneparken in de gemeente Groningen moeten zoveel mogelijk in lokaal eigendom komen, vindt het college van B&W.

Het gaat volgens het college niet alleen om meedenken en praten, maar ook om deelname in de financiering, exploitatie of financiële compensatie voor omwonenden en andere betrokkenen. Binnen de gemeentegrenzen is er genoeg ruimte om zonneparken aan te leggen, zo blijkt uit landschappelijk onderzoek.

Kans

“Door inwoners en bedrijven, maar ook de gemeente zelf een rol te geven in de ontwikkeling van zonneparken, houden we de opbrengsten ervan in de gemeente. Deze opbrengsten willen we investeren in het CO2-neutraal en aardgasvrij maken van onze wijken en dorpen,” zegt Philip Broeksma, wethouder Energietransitie.

Drie plekken

Drie gebieden zijn in potentie geschikt voor grootschalige zonneparken. Het gaat om bedrijventerrein Westpoort, Meerstad-Noord en treinenopstelterrein De Vork/A7.

In de andere delen van de gemeente is beperkt ruimte voor kleinschalige zonneparken, tot tien hectare groot. Het gaat om gebied rondom Ten Boer, in de omgeving van Haren en Glimmen, en de omgeving Reitdiep en Hogeland.

Plannen

Het college wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties plannen maken voor het ontwikkelen van zonneparken. Naast lokaal eigendom speelt ook de aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat moet worden uitgebreid, en daar wordt de komende jaren hard aan gewerkt.

CO2-neutraal

Om in 2035 CO2-neutraal te zijn, heeft de gemeente Groningen 500 Mega Watt piekvermogen (MWp) aan zonnepark nodig. Dit is ongeveer de helft van alle stroom die de gemeente in 2035 zelf wil opwekken. Hoeveel ruimte daarvoor nodig is, hangt af van de plek en het ontwerp van de zonneparken. Uit het onderzoek van het landschapsbureau H+N+S blijkt dat er in theorie ruimte is voor 585 – 865 MWp.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden