Alternatief aardgas voor 138 buurten in kaart gebracht

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft voor alle 138 buurten in kaart laten brengen wat het meest geschikte alternatief is voor verwarming met aardgas.

Groningen neemt hiermee een voorschot op de ‘transitievisie warmte’, die elke gemeente uiterlijk 2021 moet hebben vastgesteld. Groningen is volgens de gemeente daarmee koploper op het gebied van energietransitie in Nederland.

De gemeente gaat samen met bewoners, verhuurders en andere betrokkenen per buurt, wijk of dorp energieplannen opstellen voor aardgasvrije wijken.

De gemeente Groningen wil dat voor 2035 alle wijken en dorpen aardgasvrij zijn. Voor woningen betekent dat: geen cv-ketel op aardgas en geen gasfornuis meer.

Wethouder Philip Broeksma: “We zetten actief in op het ondersteunen van inwoners en huizeneigenaren bij het isoleren van woningen en het overschakelen naar schone energiebronnen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de benodigde maatregelen betaalbaar zijn. Dit vraagt om financieringsmogelijkheden zoals een duurzaamheidslening en een gebouwgebonden financiering. Op dit moment beschikken we als gemeente niet over de middelen om voor deze groepen toegesneden financieringsinstrumenten te ontwikkelen. Groningen biedt zich aan om samen met het Rijk nieuwe werkwijzen en maatregelen te ontwikkelen, waarmee ook andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.”

Alternatieven

De interactieve kaart voor aardgasvrije buurten geeft inwoners inzicht in het geschikste alternatieve energiesysteem voor hun woning.

De kaart laat zien dat warmtenetten geschikt zijn voor de buurten met veel huizenblokken en flats. In totaal zouden meer dan 50.000 woningen op een warmtenet kunnen worden aangesloten. Hierbij krijgen woningen heet verwarmingswater uit een collectief warmtenet.

Nieuwe buurten met zeer goed geïsoleerde huizen zijn geschikt voor volledig elektrische verwarming met een warmtepomp.

Voor de historische binnenstad is hybride verwarming het beste alternatief. Hierbij wordt een warmtepomp gecombineerd met een cv-ketel op groen gas voor koude dagen. Andere alternatieve energiesystemen zijn daar niet goed in te passen zonder het historische karakter aan te tasten.

Hybride verwarming is ook het beste alternatief in de buurten waar gebouwen relatief ver uit elkaar staan.

De afgelopen jaren is er in Paddepoel Noord, Reitdiep en de Noorderplantsoenbuurt gewerkt aan de invulling van wijkenergieplannen. Deze wijken zijn divers waardoor deze kennis goed kan worden gebruikt bij de andere buurten. De komende tijd worden in twaalf buurten wijkenergieplannen gemaakt. Dit zijn buurten waar de verkenningen zijn gehouden, waar al bewonersgroepen actief zijn of waar de gemeente een koppeling kan leggen met wijk- en dorpsvernieuwing.

Alle woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, kunnen terecht bij het gemeentelijke energieloket Groningen woont SLIM. Bewoners die gezamenlijk hun buurt willen verduurzamen, kunnen ondersteuning krijgen van de lokale energiecoöperatie Grunneger Power. Daarnaast is met de Groningse woningcorporaties een masterplan opgesteld, om te bepalen wat er nodig is om hun woningen CO2-neutraal en aardgasvrij te maken.

Voor meer informatie: gemeente.groningen.nl/energie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden