Zorgwekkende financiële situatie, De Oosterpoort en aardbevingen in gemeenteraad

Foto: Archief De Redactie

Vandaag, woensdag 10 juli is de laatste raadsvergadering voor het reces van de Groningse gemeenteraad.

De raadsvergadering gaat verder met de 3 commissievergaderingen van vorige week, waarin de Gemeenterekeningen van de 3 voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer aan de orde kwamen. Met een Gemeenterekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af voor het bestuur in het vorige jaar. De politieke partijen in de raad kunnen tijdens de bespreking van de Gemeentekening moties indienen waarover de gemeenteraad dan stemt. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt.

Na de bespreking van ‘2018’ staat onder andere de zorgwekkende financiële situatie van de gemeente op de agenda. De raad kijkt terug op 2018 en kijkt ook vooruit hoe de zorgwekkende financiële situatie moet worden aangepakt. Met andere woorden: waarop kan worden bezuinigd? Het college van B&W heeft aangegeven dat het lastig wordt om een sluitende begroting voor 2020 te maken. Dat komt onder meer door de voortdurende tegenvallers bij de uitgaven voor de langdurige zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg.

Het college verwacht volgend jaar een tekort van 6,6 miljoen euro. Dit loopt op tot 12,9 miljoen euro in 2022. Dat wordt onder meer veroorzaakt door stijging van prijzen en ambtenarenlonen en minder geld van het Rijk uit het zogeheten Gemeentefonds.

Bezuinigingen

“Opgeteld verwachten wij dat de gemeente een aanvullende structurele dekkingsopgave heeft van tientallen miljoenen”, aldus B&W. “Deze opgave is bijzonder fors en tegen de achtergrond van de bezuinigingen die het afgelopen decennium al zijn gerealiseerd, zeer ingrijpend.” Het college heeft de raad gevraagd met ideeën te komen om de financiële problematiek aan te pakken.

De Oosterpoort

Vorige week kwamen sommige fracties ook al met ideeën. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld besparen op het stadhuis, de binnenstad en door geen heel dure nieuwe Oosterpoort te bouwen. De VVD opperde de basisbaan, wijkvernieuwing, vergroening en vastgoed om op te bezuinigen, de PVV de klimaatplannen.

Coalitiepartij ChristenUnie zei dat er naar de investeringsagenda van het college opnieuw kritisch moet worden gekeken. Het CDA vond dat de coalitiepartijen zelf maar weinig tot niet met “oplossingsrichtingen” kwamen waar het college om had gevraagd. Tijdens de raadsvergadering zal het debat over de financiële situatie en bezuinigingsvoorstellen verder gaan.

Aardbevingen

Laatste punt op de agenda is het Nationaal Programma Groningen. Dat is er voor het toekomstperspectief, het versterken van de economie, de energietransitie en de leefbaarheid in de provincie Groningen. Daar is 1,15 miljard euro voor. Het geld is niet bedoeld voor de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de aardbevingen. Daarvoor zijn andere budgetten. Provinciale Staten en gemeenteraden in het aardbevingsgebied, dus ook de Groningse gemeenteraad, praten mee over het Nationaal Programma Groningen.

Deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces begint woensdag om 16.30 uur. Deze openbare raadsvergadering is ook live te volgen via website van de gemeenteraad groningen.raadsinformatie.nl.

Op 11 september vergaderen de Groningse raadsleden weer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden