Economische groei Gemeente Groningen

Foto: De Redactie

Economisch gezien gaat het beter in Groningen. Inwoners en bezoekers besteden meer geld. Het aantal toeristen stijgt. Ook de vraag naar winkel- en kantoorlocaties stijgt, start-ups genereren werkgelegenheid en de woningmarkt trekt aan.

De toekomst ziet er optimistisch uit, maar er blijven ook punten van zorg.

Wethouder Financiën Ton Schroor: “In deze begroting staan de ambities uit het  coalitieakkoord ’Voor de verandering’ recht overeind en hebben we de afgesproken bezuinigingen van 10,6 miljoen euro gerealiseerd. We zien groei, maar dat betekent niet dat we nu zonder zorgen zijn.”

Het college investeert 20 miljoen euro in 2016 in de stad.

Ook is er onder andere geld voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport en duurzaamheid, zoals de renovatie van openluchtbad De Papiermolen, de bouw van Sporthal Europapark en investeren in geothermie.

Gebiedsgericht werken
Voor 2016 is er  5,7 miljoen euro gereserveerd voor gebiedsgericht werken. De gemeente Groningen is eind 2014 gestart met deze manier van werken waarbij de stad is verdeeld in 5 ‘wijken’ met ieder een eigen wijkwethouder.

Het doel is om op een open en laagdrempelige manier samen met betrokkenen in de wijken activiteiten en initiatieven van de grond te krijgen. De bewoners nemen daarbij het voortouw, maar de gemeente kan soms net dat laatste zetje geven om van idee naar resultaat te komen. Inmiddels zijn al heel wat initiatieven in gang gezet.

De woonlasten blijven volgend jaar nagenoeg gelijk. De  onroerendzaakbelasting stijgt met het loon mee en ook de Rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven nagenoeg gelijk.

De Begroting 2016 verschijnt niet meer op papier, maar is voor iedereen te raadplegen via de website van de gemeente Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden