Drie commissievergaderingen over de gemeenterekeningen 2018

Foto: De Redactie

De Groningse gemeenteraad kijkt vandaag, woensdag 3 juli in drie commissievergaderingen terug op het jaar 2018. Dat gebeurt aan de hand van het jaarverslag, ook wel de Gemeenterekening genoemd.

Er staan woensdag 3 Gemeenterekeningen op de agenda, waarbij gekeken wordt of de gemeente bereikt heeft wat de bedoeling was en hoe het financieel ging.

Op 1 januari 2019 ontstond de nieuwe gemeente Groningen door de gemeentelijke herindeling. De 45 raadsleden van deze nieuwe gemeente kijken terug op het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke financiën van de drie oude gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer. Met de Gemeenterekening legt het college verantwoording af voor het bestuur van de 3 voormalige gemeenten in 2018.

Voortdurende tegenvallers

Volgens deze Gemeenterekeningen is er een positief resultaat van 39,3 miljoen euro. Dat er geld is overgebleven, komt vooral doordat geld voor een aantal projecten nog niet is uitgegeven. Het college schrijft in de Jaarrekening dat het lastig wordt om een sluitende begroting voor 2020 te maken. Dat komt onder meer door de voortdurende tegenvallers bij de uitgaven voor de langdurige zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg.

De raadsleden bespreken ’s avonds in de commissie Financiën en Veiligheid ook apart over de financiële situatie van de gemeente, die volgens het college “zorgwekkend” is. Het college verwacht volgend jaar een tekort van 6,6 miljoen euro, dat oploopt tot 12,9 miljoen euro in 2022. Dat wordt onder meer veroorzaakt door stijging van prijzen en ambtenarenlonen en minder geld van het Rijk uit het zogeheten Gemeentefonds.

Bezuinigingen

“Opgeteld verwachten wij dat de gemeente een aanvullende structurele dekkingsopgave heeft van tientallen miljoenen”, aldus B&W. “Deze opgave is bijzonder fors en tegen de achtergrond van de bezuinigingen die het afgelopen decennium al zijn gerealiseerd, zeer ingrijpend.” Het college heeft de raad gevraagd met ideeën te komen om de financiële problematiek aan te pakken.

De eerste commissievergadering begint om 10.00 uur en de laatste om 20.00 uur.

Deze openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Ze zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Controlerende taak

De Gemeenterekening 2018 komt op woensdag 10 juli opnieuw aan de orde, maar dan tijdens een raadsvergadering vanaf 16.30 uur waarbij alle raadsleden aanwezig zijn. Dan kunnen de politieke partijen in de raad ook moties indienen waarover de gemeenteraad dan gaat stemmen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden