Groningen vervangt gele stenen emissievrij

Starthandeling door wethouder Chakor.
Foto: © Henk Tammens

De gemeente Groningen vervangt de kenmerkende gele stenen in de binnenstad emissievrij. Dit houdt in dat zowel het gereedschap als de machines geen CO2 uitstoten.

Met het vervangen van de gele stenen in de stad Groningen werd maandag 1 juli gestart. Wethouder duurzaamheid Chakor voerde hiervoor de starthandeling uit. Aannemer Avitec voert de vervanging volledig emissievrij uit.

Het is volgens de gemeente voor het eerst in Nederland dat een klus van deze omvang volledig emissievrij wordt uitgevoerd.

Alle apparaten die gebruikt worden zijn elektrisch en worden ’s nachts in het depot met groene stroom opgeladen. Daarnaast rijdt de vrachtwagen op HVO brandstof.

Naast duurzaamheid is het toepassen van Social Return een voorwaarde in het Groningse aanbestedingsbeleid. Daarbij worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingehuurd.

Het totale gebied van circa 90.000 m2 gele stenen wordt de komende 5 jaar vervangen door een steen die getest is op betere stroefheid. De geraamde uitvoeringskosten zijn circa €1.500.000,-

Reacties

0