‘Studenten Groningen gaan alcoholmisbruik tegen’

Ondertelkening Alcoholconvenant.
Foto: Gemeente Groningen

Studentenverenigingen in Groningen hebben met de gemeente afspraken gemaakt om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Die afspraak hebben de acht grootste verenigingen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en gemeente vastgelegd in het Convenant Verantwoord Alcoholgebruik. In het ondertekende Convenant Verantwoord Alcoholgebruik staan twintig concrete maatregelen.

Op initiatief van burgemeester Peter den Oudsten is een half jaar lang gewerkt aan de afspraken die de gezondheid en het welzijn van studenten ten goede moeten komen. Den Oudsten: “De betrokken partijen nemen hiermee allen hun verantwoordelijkheid als het gaat om het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Dit convenant draagt bij aan een gezondere en veilige studententijd in Groningen.”

Maatregelen

Het convenant bevat afspraken over onderling toezicht en sociale controle, voorlichting, preventie en beschikbaarheid van niet-alcoholische drank binnen de verenigingen. Die houden onder meer in dat studenten binnen de verenigingen worden aangesproken op ongewenst gedrag door drinken van te veel alcohol en kunnen maatregelen of sancties worden opgelegd. Ook wordt vrijwillig barpersoneel getraind. Daarvoor worden speciaal verantwoordelijke personen aangesteld.

Evaluatie

Afgesproken is dat de ondertekenaars twee keer per jaar bij elkaar komen en na drie jaar de genomen maatregelen evalueren. De accreditatiecommissie studentenorganisaties neemt de maatregelen uit het convenant mee in de accreditatie van de verenigingen.

Groningen is de eerste studentenstad die invulling geeft aan dit onderwerp in het Nationaal Preventieakkoord. Andere studentensteden moeten ook in 2021 aan de slag zijn om risicovol en problematisch alcoholgebruik onder studenten stevig terug te dringen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden