Het onderhoud van openbare ruimte, de fietsroute Groningen – Sauwerd en aanpak Noorderhaven in gemeenteraad

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Philip Brechler

Het onderhoud van de openbare ruimte, de fietsroute van Groningen naar Sauwerd en de maatregelen tegen de essentakziekte zijn drie van de negen onderwerpen die vandaag op de agenda staan van de gemeenteraad.

Over vier onderwerpen, – een onderzoek naar de organisatie van de huishoudelijke hulp in Groningen, de aanpak van de Noorderhaven, financiële stukken over de Publieke Gezondheid & Zorg-regeling van de GGD en rapporten van de gemeentelijke Ombudsman over jongerenhuisvesting en onttrekkingsvergunningen – wordt uitgebreid gedebatteerd.

Bij dit laatste punt gaat het ook over klachten die de Ombudsman heeft behandeld over de gewijzigde regelgeving rond kamerverhuur.

Amendement

De onderwerpen die kort worden besproken, heten in het jargon van de Groningse gemeenteraad ‘1-minuutinterventies’. Dat betekent dat het onderwerp eigenlijk al voldoende is besproken in een eerdere commissievergadering van de gemeenteraad. Maar één of meerdere politieke partijen wil nog even kort het onderwerp aansnijden en bijvoorbeeld nog een motie of een amendement over een raadsvoorstel indienen.

Collegebrief

Met een motie vraagt een fractie het college nog om een verzoek rond een collegebrief of een raadsvoorstel, bijvoorbeeld om nog iets rond het onderwerp te onderzoeken. Met een amendement bij een raadsvoorstel wil een partij of willen meerdere partijen dit voorstel van het college wijzigen. De raad stemt over moties en amendementen. Als de raad in meerderheid voor een motie of amendement stemt, wordt het college van burgemeester en wethouder geacht ze ook uit te voeren.

Noorderhaven

De onderwerpen die nog uitgebreid worden besproken, heten ‘discussiestukken’. Dat betekent dat deze onderwerpen, vandaag dus bijvoorbeeld de aanpak van de Noorderhaven, in een commissievergadering al uitgebreid zijn besproken, maar de raad is er nog niet over uitgepraat en wil er in de raadsvergadering verder over debatteren. Ook dan kunnen er moties en bij raadsvoorstellen ook amendementen worden ingediend waarover de raad dan stemt.

Live te volgen

De raadsvergadering van woensdag 29 mei begint om 16.30 uur en is openbaar en vanaf de publieke tribune te volgen. Ook is de vergadering live te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden