Woensdag commissievergaderingen over 1e begroting van nieuwe gemeente Groningen

Foto: Archief De Redactie

De Groningse gemeenteraad vergadert vandaag, woensdag 15 mei over de verschillende onderdelen van de gemeentebegroting 2019. Er staat ruim 1 miljard euro op deze eerste begroting van de nieuwe gemeente Groningen na de herindeling op 1 januari.

Herindelingsverkiezingen

Normaal debatteert de gemeenteraad in het najaar over de begroting voor het volgende jaar, echter is dit vorig jaar niet gebeurd omdat er toen herindelingsverkiezingen voor Groningen, Haren en Ten Boer waren. De begroting voor 2019 voor de nieuwe gemeente Groningen is nu klaar.

Deze commissievergaderingen zijn als voorbereiding op het begrotingsdebat in de gemeenteraad van volgende week woensdag 22 mei.

Het debat van volgende week is gelijk ook het zogeheten ‘Voorjaarsdebat’ waarin het in grote lijnen gaat om de begroting van volgend jaar, 2020. Aan deze begroting wordt nu al gewerkt en zal in het najaar worden gepresenteerd. In het debat van volgende week kunnen de fracties hun wensen voor die begroting kenbaar maken.

Leefkwaliteit

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor dit jaar. Voor 2019: zo’n 1,1 miljard euro. “De keuzes die gemaakt zijn passen bij de ambitie om de leefkwaliteit voor alle inwoners te vergroten”, aldus B&W. “Zo worden de tekortschietende rijksbudgetten voor het sociaal domein vanuit de gemeentelijke middelen aangevuld en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd om die tekorten terug te dringen.”

Het college wil een beweging inzetten van zorg naar preventie. Zo kiezen college bijvoorbeeld voor investeren in wijkvernieuwing en de basisbaan voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat de twaalf politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W vinden gaat het vandaag in de vijf raadscommissies en volgende week tijdens het begrotingsdebat van de gemeenteraad over.

Programma raadscommissies over de conceptbegroting 2019

  • Commissie Onderwijs en Welzijn: 10.00 – 12.00 uur
  • Commissie Werk en Inkomen: 13:00 – 15.00 uur
  • Commissie Beheer en Verkeer: 15.00 – 17.00 uur
  • Commissie Ruimte en Wonen: 17:00 – 19:00 uur
  • Commissie Financiën en Veiligheid: 20:00 – 22:30 uur. Dat is inclusief de behandeling van de meest recente Veiligheidsmonitor met de politiecijfers over incidenten en misdrijven, cijfers over meldingen bij het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) en de uitkomst van de raadpleging van het veiligheidspanel.

Doorklikbare begrotingswebsite

De gemeentebegroting is te bekijken op een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: groningen.begroting-2019.nl.

Begrotingsdebat

Na de vijf commissievergaderingen op 15 mei volgt op woensdag 22 mei vanaf 15.00 uur het begrotingsdebat in de gemeenteraad. Daarin gaan de twaalf fractievoorzitters met elkaar en wethouder Paul de Rook van Financiën in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad om de definitieve begroting 2019 vast te stellen, al dan niet gewijzigd.

De vijf raadscommissievergaderingen woensdag over de gemeentebegroting zijn openbaar en ook live op internet te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook alle vergaderstukken, waaronder de concept-gemeentebegroting 2019 te vinden.

Reacties

0