Actualiteitendebat over parkeer motie vrij parkeren in Haren

Foto: De Redactie

Vandaag houdt de gemeenteraad van Groningen een actualiteitendebat over het onderwerp: de motie ‘Eerste 1,5 uur vrij parkeren’. Deze motie nam de gemeenteraad van Haren in juli aan en werd eerst goedgekeurd door de provincie. Echter na overleg werd de motie niet goedgekeurd.

Het actualiteitendebat is aangevraagd door Stad en Ommeland en CDA.

Feestdagen

De Harense gemeenteraad nam eerder dit jaar een motie aan die het mogelijk moet maken om in Haren de eerste anderhalf uur gratis te parkeren. Dat zou moeten ingaan nog vóór de feestdagen van dit jaar. In Haren is het nu overal betaald parkeren.

Omdat Haren is een herindelingsproces met Groningen en Ten Boer zit, moet de provincie Groningen aan zoiets haar goedkeuring verlenen.

Stad en Ommeland en CDA willen weten hoe het zit, dat de motie eerst werd goedgekeurd door de provincie en daarna niet. “Wat staat volgens het college uitvoering, van de aangenomen en door de provincie goedgekeurde motie, in de weg?”, vragen deze partij onder meer. Zij willen dat het Groningse college zo spoedig mogelijk met de gemeente Haren en de provincie Groningen in overleg gaat om de Harense motie uit te voeren.

Het actualiteitendebat begint woensdag om 16.00 uur en is in de oude raadzaal van het stadhuis. Het debat is ook live te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Koningsdag

Om 13.00 uur staat de evaluatie van Koningsdag 2018 op de agenda van de raadscommissie Financiën en Veiligheid. Toen vierden de koning en de koningin Koningsdag in Groningen. B&W kijken met tevredenheid terug op de viering. Alleen is er 240.000 euro meer geld uitgegeven dan de gemeenteraad ter beschikking had gesteld, onder meer vanwege extra kosten voor de beveiliging.

Verder bespreken de raadsleden onder meer een ambtelijk rapport over de voortgang van de begroting. Geeft de gemeente het geld uit zoals gepland? Meest opvallend is de prognose van een nadelig resultaat van bijna 14 miljoen euro. Dat komt door meer uitgaven voor het zogeheten Vernieuwing Sociaal Domein (voor Jeugd 8,6 en WMO 3,9 miljoen meer). Van het Rijk heeft de gemeente Groningen bijna 5 miljoen euro minder gekregen.

Jeugdhulp

De tekorten op de jeugdhulp zijn een apart onderwerp op de agenda. B&W constateren een verdere stijging van de kosten voor de jeugdhulp. Er was over 2017 al een tekort van 8,7 miljoen euro, de verwachting voor dit jaar is een extra financieel nadeel over 2018 van 8,6 miljoen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden