Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Foto: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ RoswithaC

Vandaag, op vrijdag 28 augustus 2015 heeft de heer J.S.H. (Jan) Peutz een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Peter den Oudsten tijdens de lunchbijeenkomst van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken.

De heer J.S.H. (Jan) Peutz is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Peutz heeft zich vanaf 1977 op verschillende manieren intensief en succesvol ingezet voor de Koninklijke Vereeniging, meldt de gemeente.

Vrijwilliger en bestuurslid
Jan Peutz was van beroep dierenarts. Van 1977 tot 1986 was Peutz als vrijwilliger en vanaf 1986 als bestuurslid betrokken bij de Koninklijke Vereeniging, in het bijzonder bij de hippische activiteiten. Sinds 2001 is Jan Peutz voorzitter van de Hippische Commissie. Ook is hij sinds 1988 wedstrijd-dierenarts en geeft hij als voorzitter leiding aan de organisatie van ’t Peerdespul’.

Internationale en nationale contacten
Jan Peutz beschikt over tal van nationale en internationale contacten. Zijn inzet heeft in hoge mate bijgedragen aan de goede naam die het Groninger Concours in de Hippische wereld heeft. Tijdens de Ontzetvieringen maakte onder meer de Royal Horse Artillery uit Engeland en het Nordrhein-Westfälisches Landgestüt uit Warendorf deel uit van het programma, dankzij zijn contacten.

Hippisch Platform Drenthe
Daarnaast was Jan Peutz lid van het platform dat door het Hippisch Platform Drenthe is opgericht om de risico’s in kaart te brengen van vernatting van natuurgebieden en de risico’s die dit met zich meebrengt voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de volgezondheid. Het gepresenteerde rapport heeft veel reacties opgeroepen en vormt onderwerp van gesprek met lokale, regionale en landelijke overheden. De specifieke inbreng van Jan Peutz was hierbij van groot belang.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen