Open Raad-idee grastegels, grofvuil en armoedebestrijding

Foto: De Redactie

Vandaag, woensdag 10 oktober is er een primeur in de Groningse gemeenteraad. Een burgerinitiatief van de Open Raad, grastegels in het straatbeeld komt als initiatiefvoorstel terug in de raadscommissie van Beheer en Verkeer.

Ook de onderwerpen grofvuil en armoedebestrijding staan op de agenda in de twee raadscommissies Beheer en Verkeer en de gecombineerde raadscommissies Werk en Inkomen en Onderwijs en Welzijn vandaag.

Grastegels

Voor het eerst wordt in een raadscommissie een idee uit de Open Raad, waarin inwoners ideeën voor Groningen kunnen aandragen besproken. Raadsleden kunnen die plannen adopteren om ze te helpen het plan te realiseren. Voor het eerst hebben adopterende raadsleden een Open Raad-idee tot een zogeheten initiatiefvoorstel omgegoten.

Het gaat om het idee van de Groningse kunstenaar Martin Borchert om het straatbeeld in de stad te vergroenen met grastegels. Dit ‘Grunngrass’-idee is vorig jaar geadopteerd door PvdA-raadslid Maarten van der Laan en Jacky van Geffen en Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren. Zij maakten er een initiatiefvoorstel van zodat de gemeenteraad daar ook echt over gaat stemmen.

De gemeente is nu veel geld, tijd en energie kwijt in het bestrijden van groen tussen de bestrating. Als groen echt de ruimte krijgt, geeft dat volgens de indieners van het voorstel een minder rommelige indruk. Ze willen tegels met ruimte voor gras. Dat draagt bij aan de klimaatadaptatie en de biodiversiteit en heeft ook op sociaal vlak een positief effect. Het college van burgemeester en wethouders vindt het een goed idee en wil een proef met groene tegels uitvoeren.

Grofvuil

Deze commissie bespreekt ook de resultaten van het niet meer gratis ophalen van grofvuil. De raad had om zo’n onderzoek gevraagd. Sinds 2014 haalt de gemeente het grofvuil niet meer gratis op. Conclusie is dat er geen toename is van dumping van grofvuil in de wijken, maar wel van bijplaatsing van huishoudelijk afval bij ondergrondse containers, met name in de oudere wijken.

Herinvoering van gratis ophalen zou volgens het college de voordelen van een hoger scheidingspercentage en lagere verwerkingskosten tenietdoen. Bovendien staan de kosten van herinvoering (450 duizend) niet in verhouding tot die van het opruimen van dumping en bijplaatsingen (20 duizend), aldus B&W. Verder komen ook Warmtenet Noordwest en de plannen voor inpandige en/of ondergrondse fietsenstallingen op bijvoorbeeld de Vismarkt en het A-kerkhof aan de orde.

VRIJDAG

’s Avonds in de gecombineerde vergadering van de raadscommissies Werk en Inkomen en Onderwijs en Welzijn wordt onder meer het rapport ‘Sturing op de Wmo. Ligt het schip op koers?’ van de Rekenkamercommissie besproken.

Ander onderwerp is de toekomstige huisvesting van Vrijdag dat nu nog in drie verouderde gebouwen zit. In 2012 zijn Kunstencentrum en Muziekschool gefuseerd tot Vrijdag, centrum voor muziek, beeldende kunst en theater. Toen is aangegeven dat huisvesting van deze fusie-instelling op één plek in de binnenstad de voorkeur heeft.

Verder gaat het in deze commissie over de terugblik van het college op het actieplan tegen armoede. Wat hebben de maatregelen aan armoedeverlichting opgeleverd? Het college geeft aan dat, naast een verdiepingsslag in de cijfers over armoede, voor bestrijding verdere analyse nodig is om nog beter zicht te krijgen op minima en gerichter te kunnen werken. Het huidige college begint nog dit jaar een traject voor nieuw armoedebeleid voor de jaren 2020 en verder. De nieuwe gemeenteraad neemt volgend jaar een besluit over het nieuwe armoedebeleid.

De twee raadscommissievergadering in de oude raadzaal van het stadhuis zijn openbaar en vanaf de publieke tribune bij te wonen. Op thuis zijn ze live te volgen via: groningen.raadsinformatie.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen