Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Wiene van Hattum

Foto: You Tube/ Beeldcitaat {Nederlands Juristenblad}

Wetenschapper en universitair docent Wiene van Hattum is vrijdag 6 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Peter den Oudsten reikte haar de Koninklijke onderscheiding uit in het Nieuwe Harmoniecomplex. Van Hattum leverde een belangrijke bijdrage aan het debat over een rechtvaardige en humane bejegening van langgestraften. Niet alleen op wetenschappelijk gebied maar vooral ook in de dagelijkse toepassing van het strafrecht.

De uitreiking vond plaats na afloop van het Symposium ‘Levenslang’, dat gehouden werd ter gelegenheid van de pensionering van mevrouw Van Hattum.

Expert

Mevrouw Van Hattum (Naarden,1952) is als universitair docent werkzaam binnen de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft tal van publicaties op haar naam staan, die gezaghebbend zijn binnen de wetenschappelijke juridische wereld. Daaronder haar alom geprezen proefschrift ‘Non bis in idem, De ontwikkeling van een beginsel’.

Zij heeft zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van het sanctierecht en het penitentiaire recht. Kenmerkend voor haar werk is dat zij daarin altijd ‘de mens in het strafrecht’ centraal stelt.

Studententijd

Met publicaties, lezingen, interviews en tal van andere activiteiten neemt mevrouw Van Hattum al sinds haar studententijd deel aan het maatschappelijk debat en beïnvloedt zij het debat mede. Verschillende disciplines weten haar te vinden en maken gebruik van haar expertise.

Drijvende kracht

Mevrouw Van Hattum is vanaf eind jaren ’70 de drijvende kracht achter het ‘Lutje PJG’ (Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap), een groep van psychiaters en juristen, psychologen en reclasseringsmedewerkers die bijeenkomen om elkaars vakgebied beter te begrijpen om zo tot een betere samenwerking in de praktijk te kunnen komen. Daarnaast is zij de initiator van het project ‘Bezoekgroep Norgerhaven’. Dit project dat uniek is binnen de Nederlandse rechtenfaculteiten, biedt studenten de mogelijkheid door maandelijkse bezoeken een kijkje te nemen in de gevangenis.

Levenslang

Mevrouw Van Hattum heeft in Nederland het maatschappelijke debat over de ten uitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf aangezwengeld. Zij is initiatiefneemster van de Stichting Forum Levenslang, die zich ten doel stelt het bepleiten van adequate juridische en feitelijke waarborgen voor een meer humane bejegening van de levenslang gestrafte.

De stichting is opgericht in 2008 en vanaf dat moment is mevrouw Van Hattum ook voorzitter van het bestuur van de stichting. Zij voert het debat met verve en volharding, vaak tegen de communis opinio in, maar steeds met respect voor alle betrokkenen, in het bijzonder de slachtoffers en nabestaanden.

Humane gevangenisstraf

In 2011 heeft het Forum Levenslang een conceptwetsvoorstel inzake voorwaardelijke invrijheidsstelling levenslanggestraften gepresenteerd en recent een zogenaamde Volgprocedure voor langgestraften. Beide willen bijdragen aan een humane ten uitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf met zicht op een goed voorbereide (voorwaardelijke) invrijheidstelling, waarbij rekening wordt gehouden met het rechtsgevoel en de belangen van de samenleving.

Pionierswerk

Mevrouw Van Hattum heeft met haar jarenlange inzet en baanbrekend pionierswerk, niet alleen op wetenschappelijk gebied maar vooral ook het gebied van de dagelijkse toepassing van het strafrecht, een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over een rechtvaardige en humane bejegening van langgestraften.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen