Groninger Forum: gemeente en NAM op hoofdlijnen akkoord

Foto: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ Wutsje

Op hoofdlijnen is er een akkoord over de aanpak van het Groninger Forum tussen de gemeente Groningen en de NAM. Naar verwachting wordt de bouw begin 2016 hervat.

Om het gebouw aardbevings-bestendig te maken is ervoor gekozen om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken volgens de huidige voorliggende NPR-richtlijn, meldt de gemeente Groningen.

De komende weken wordt gebruikt voor een nadere uitwerking en detaillering van de afspraken, zodat uiterlijk in september een definitieve overeenkomst kan worden gesloten.

Vertragingskosten
Ook is er een akkoord over de vertragingskosten. Hierover doen de NAM en de gemeente geen uitspraken, omdat de detaillering nog verder moet worden uitgewerkt. Samen met het Ministerie van Economische zaken vinden afrondende gesprekken plaats.

Om verdere vertraging te voorkomen is hoofdaannemer BAM ondertussen gevraagd voorbereidingen te treffen voor het aardbevings-bestendig bouwen van het Groninger Forum.

Conclusie
De conclusie is dat de versterking van de hoofddraagconstructie van het gebouw de beste oplossing is. Het karakteristieke ontwerp blijft bestaan, echter zijn er wel aanpassingen nodig aan de ondergrondse parkeergarage en het gebouw zelf. De reeds gebouwde bovengrondse delen en de begane grondvloer moeten worden gesloopt om te worden vernieuwd.

De bouw van het Groninger Forum ligt inmiddels sinds februari stil.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden