Gemeenteraad besluit over 6 miljoen voor vliegveld Eelde

Foto: Archief De Redactie

De Groningse gemeenteraad besluit vandaag, woensdag 20 december over het voorstel om 6 miljoen euro in Groningen Airport Eelde (GAE) te investeren.

Daarnaast worden de leden van de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk geïnstalleerd. Deze wijkraad met gelote wijkbewoners en raadsleden is een primeur voor Nederland.

Loting

De vergadering begint met de installatie van de Coöperatieve Wijkraad voor de Oosterparkwijk. In deze wijkraad zitten nu nog 9, later 11 wijkbewoners die door loting zijn ingeloot plus nog eens 6 raadsleden. De wijkraad mag straks beslissingen over de Oosterparkwijk nemen. Voor de uitvoering van die besluiten is ook geld.

Naast de wijkraad is er ook een wijkpanel van 400 Oosterparkers dat helemaal met loting tot stand komt. Die kunnen hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda van de Wijkraad staan. Het idee is dat de Coöperatieve Wijkraad zoveel mogelijk beslist zoals de wijk als geheel zou beslissen. De wijkraad is 1 van de democratische experimenten in Groningen.

Internationale toegangspoort

Na installatie van de wijkraad bespreekt de gemeenteraad de toekomst van Groningen Airport Eelde. De kosten om het vliegveld een ‘internationale toegangspoort’ voor het Noorden te laten worden bedragen 46 miljoen euro in 10 jaar. Alle aandeelhouders, waaronder de gemeente Groningen investeren daarin echter als Groningen naar rato van het aandelenbezit meebetaalt, zou dat bijna 12 miljoen zijn. Het college wil niet verder gaan dan de helft: 6 miljoen.

Garantstelling

Het college vindt een garantstelling van 12 miljoen niet passen bij de gemeentelijke rol en de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld. Die wil onder meer dat ook niet-aandeelhouders meebetalen en extra investeringen in verduurzaming en groen. Het college vindt ook dat de gemeente Groningen geen aandeelhouder van ‘Eelde’ meer moet zijn en wil van de aandelen af. De raad beslist woensdag.

Vergroening binnenstad

Daarnaast besluit de raad over de extra investeringen in verduurzaming en groen, het ‘Compensatiepakket groen en duurzaamheid Eelde’. Het college wil daar de komende 20 jaar 150.000 euro per jaar voor uittrekken. Dat geld is bestemd voor onder meer vergroening van de binnenstad, het opwaarderen van parken en het stimuleren van zo groen mogelijk vervoer (lopen, fiets en openbaar vervoer).

De raad neemt ook een besluit over ruim 6 miljoen euro voor onderhuisvesting. Dan gaat het onder meer om investeringen in nieuwe scholen.

Sommige fracties stellen vraagtekens bij geld voor een nieuwe school in Meerstad. Waarom die wel en geen investeringen in de bestaande Meerstad-school Meeroevers die uit noodlokalen bestaat? Die vraagtekens zijn er ook bij het besluit om de school De Driebond in Engelbert te sluiten.

Paddepoel

Ander discussieonderwerp is de ontwikkelingen in Winkelcentrum Paddepoel rond de koopzondag en boetes. Dit conflict gaat verder dan de koopzondag alleen, concludeert het college. Een aantal ondernemers stelt zich onder meer op het standpunt dat de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren hen niet kan dwingen open te gaan en dat boetes niet rechtsgeldig zijn. Een minnelijke oplossing voor het langjarig conflict lijkt volgens B&W inmiddels uitgesloten. Een structurele oplossing kan de rechter brengen. Alleen kan dat lang duren. B&W zijn bereid mediation te regelen. “Wij raden partijen dat dringend aan.”

Overige 4 onderwerpen:

  • Het Uitvoeringsplan voor het Suikerfabriekterrein, waarvoor het college 1,5 miljoen euro wil uittrekken voor de voorbereidingen van versnelde woningbouw. Het gaat om de eerste woningbouwlocatie in dat gebied: de Kreken en de aanleg van een voetgangers-fietsverbinding. Voor het totale gebied worden scenario’s uitgerekend die uiteenlopen van 2.500 tot wel 4.000 woningen.
  • Verder gaat het over het plan van B&W om het Centrum Beeldende Kunst (CBK) te verzelfstandigen. Het CBK doet onder meer de kunstuitleen en Kunst op Staat. Met verzelfstandiging wordt het CBK toekomstbestendiger, zegt het college.
  • Ook de gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen uit het ‘Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer’ en het ‘Jaarplan Veiligheid 2018’ over onder meer veiligheid in de wijk, de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en woonoverlast staan op de agenda.

De raadsvergadering begint om 16.30 uur. Stadjers zijn van harte welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook online live in beeld en geluid te volgen en terug te zien via de website groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden