Steun aan initiatieven voor kwetsbare Groningers

Foto: De Redactie

Vijf projecten, die op een vernieuwende manier invulling geven aan Beschermd Wonen en Opvang ontvangen een subsidie van 325.000 euro van de gemeente Groningen. De projecten richten zich op zeer kwetsbare mensen, zoals onder andere jongeren, ouderen en mensen met een psychiatrische aandoening.

Wethouder Ton Schroor: ‘De initiatieven benadrukken de mogelijkheden van de mensen en de overtuiging dat gebruikers van Beschermd Wonen en Opvang (veelal) gewoon mee kunnen doen. Door onderlinge verbinding worden de krachten van mensen met uiteenlopende achtergronden benut.’

De gesubsidieerde projecten onderscheiden zich door op een bijzondere manier verschillende doelgroepen te verbinden, meldt de gemeente.

Kansen voor jongeren

Vier van de vijf projecten hebben speciale aandacht voor de kansen van jongeren. Elker, Het Kopland en Neon gaan de samenwerking aan om jongeren elkaar te helpen hun eigen talenten te ontdekken en de stap naar werk of school te verkleinen. Martinizorg Groningen slaat een brug tussen kwetsbare tienermoeders en kwetsbare ouderen in een kledingherstelcafé.

Elker zet samen met WIJ-teams een Eat & Meet voor jongeren op om zelfstandigheid en het aangaan van sociale contacten te stimuleren. Het Kopland en Elker zetten zich daarnaast in voor de opvang van zwerfjongeren.

Psychiatische aandoening

Het vijfde initiatief wil mensen met een ernstige psychiatrische aandoening stimuleren actief bezig te zijn en meer in contact met anderen te komen. Hiervoor worden in een bestaand complex, waar bewoners met een indicatie wonen, appartementen vrijgemaakt voor mensen die geen indicatie hebben.

Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang

Het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma ‘Van beschermd wonen naar begeleiding op maat’. Dit programma is de leidraad voor het veranderingsproces dat de 23 Groninger gemeenten met elkaar, het werkveld (cliënten en ketenpartners) en de samenleving aangaan.

Het Innovatieatelier is begin 2017 gestart. Er was een op bijeekomst op 7 april waar instellingen hun initiatief konden pitchen. Deze pitches zijn beoordeeld door zes van de verantwoordelijke wethouders uit de regio. Raadsleden van de 23 gemeenten konden daarnaast een top 3 aangeven.

Vijf projecten kregen subsidie toegewezen. Zij zijn in september gestart en hebben een looptijd van een jaar.

Het is het tweede jaar dat het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang wordt georganiseerd. Vorig jaar werden zeven projecten gesteund.

Op basis van de ervaringen van de aflopen twee edities wordt er een nieuwe opzet gemaakt voor het Innovatieatelier 2018.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden