Raadsleden bespreken SodM-advies geothermie

Foto: De Redactie

Vandaag, woensdag 11 oktober wordt in de raadscommissie Beheer en Verkeer uitgebreid het kritische SodM-advies over WarmteStad van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen besproken.

Er zijn drie vergaderingen van verschillende raadscommissies van de Groningse gemeenteraad vandaag. Naast Beheer & Verkeer om 16.30 uur vergaderen de commissies Financiën & Veiligheid om 13.00 uur en Werk & Inkomen om 20.00 uur.

Alle twee vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis zijn vrij toegankelijk. Ze zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Kanttekeningen

De adviesbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Kamp van Economische Zaken over de opsporingsvergunning voor het geothermieproject van WarmteStad staat ’s middags op de agenda van de commissie Beheer & Verkeer. Dat is op verzoek van de oppositiepartijen SP, CDA en Stadspartij. In het advies plaatst SodM kanttekeningen bij de risico’s van het Groningse aardwarmteproject.

Risico’s

Zo stelt het toezichtsorgaan vast dat het integraal risicobesef binnen WarmteStad onvoldoende is. “Door gebrek aan expertise worden risico’s stelselmatig onderschat”, staat in het advies aan de minister.

Verder is er volgens SodM reden om te twijfelen over de kwaliteit van de interne communicatie binnen WarmteStad. Daarnaast zegt SodM van mening te zijn dat het Groningse aardwarmteproject in de nabijheid van het seismisch actieve Groningen mogelijk gepaard gaat met risico’s voor de veiligheid van omwonenden en het optreden van schade.

OV-bureau

De raadscommissie Financiën & Veiligheid vergadert over de zogeheten ‘verbonden partijen’ waar de gemeente Groningen bij betrokken is. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Voorbeelden zijn de Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG), een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten en het OV-bureau (openbaar vervoer in Groningen en Drenthe).

Subsidietekort

t De raadscommissie Werk & Inkomen vergadert ’s avonds onder meer over de voortgang van de verbetermaatregelen bij Iederz, de sociale werkvoorziening van de gemeente Groningen. Dan gaat het onder meer over organisatiestructuur en bedrijfsvoering. Bij iederz bedraagt het subsidietekort zo’n 8 miljoen euro per jaar.

Bijstandsuitkering

Ander onderwerp is het gemeentelijke project Kansen in Kaart. Daarbij worden mensen met een bijstandsuitkering waarmee de gemeente al meer dan twee jaar geen contact heeft gehad uitgenodigd voor een gesprek. Doel is het in beeld brengen van ‘het arbeids- en participatiepotentieel’ en wat aan ondersteuning nodig is. Deelname aan dit project gebeurt op vrijwillige basis.

Sanctie

Maar met vrijwillige deelname reageren er te weinig mensen op de uitnodiging voor het gesprek. Het college wil vrijwilligheid vervangen door een wederkerige verplichting.

Na herhaalde weigering om contact te hebben met de gemeente is het opleggen van een sanctie op grond van de Participatiewet mogelijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden