Verkeersveiligheid in Stad in gemeenteraad

Foto: Jan Buurma

Vandaag, woensdag 20 september staan twee raadscommissievergaderingen op het programma van de Groningse gemeenteraad. Verkeersveiligheid, het Scholingsplan voor Stadjers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de Open Raad en het definitieve ontwerp voor de A-straat staan op de agenda.

De raadscommissie Werk en Inkomen bespreekt onder meer het Scholingsplan voor Stadjers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In het plan staan programma’s en trajecten voor onder meer het versterken van taalvaardigheid digitale vaardigheden en ‘werknemersvaardigheden’.

Open Raad

Er is ruim 700.000 euro ter beschikking, waarvan bijvoorbeeld 80.000 euro gaat naar laagdrempelig digitaliseren van laaggeletterden met de taalhuizen van Stichting Lezen en Schrijven.

Verder gaat er ook 80.000 euro naar de Mica-avondvakschool die die (jong)volwassenen met een afspraakbaan ondersteunt bij het halen van bepaalde certificaten voor bijvoorbeeld heftruckchauffeur. De Mica-school was één van de initiatieven van de eerste Open Raad van de gemeenteraad van november vorig jaar. Een aantal raadsleden heeft toen de Mica-avondschool geadopteerd.

Ook de plannen om de kosten voor het beschermingsbewind terug te dringen worden besproken. Het aantal mensen dat beschermingsbewind nodig heeft neemt toe. Bij onvoldoende inkomen kunnen zij een beroep doen op de gemeentelijke bijzondere bijstand om de kosten te betalen. In Groningen werd in 2016 bijna 3 miljoen euro aan kosten van beschermingsbewind uitgegeven. Het meeste hiervan gaat naar externe commerciële partijen. De gemeente wil de kosten van 3 naar 2 miljoen euro per jaar terugbrengen.

Verkeersveiligheid

Honderden reacties kreeg de gemeenteraad begin dit jaar via Facebook en Twitter op de vraag aan Stadjers om verkeersonveilige situaties te melden. Deze reacties komen aan de orde in het debat over verkeersveiligheid ’s avonds. Over dat onderwerp heeft de gemeenteraad dit jaar al een ‘expertmeeting’ en een ‘hoorzitting’ gehouden met medewerking van onder anderen een verkeerspsycholoog, de politie, Veilig Verkeer Nederland en zo’n vijftien bewonersorganisaties.

Nu vindt in deze raadscommissie het politieke debat tussen de fracties plaats over de verkeersveiligheid in de Stad. Voor het debat hebben de raadsleden Wim Koks (SP), Sebastiaan Ruddijs (PvdA) en Amrut Sijbolts (Stadspartij) een discussienota geschreven.

Moet de prioriteit bijvoorbeeld liggen bij infrastructurele maatregelen, bij gedragsbeïnvloeding of bij handhaving? En mag het wat kosten? En hoe beoordelen de politieke partijen de ‘waslijst’ aan verkeersonveilige situaties waarmee de inwoners via de sociale media kwamen en de bewonersorganisaties tijdens de hoorzitting? Wat heeft prioriteit? Het college kan dit debat over verkeersveiligheid gebruiken voor het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente.

Busroutes

Verder gaat de commissie in op de binnenstad. Ze bespreekt onder meer de ‘inrichtingsleidraad’ die ervoor moet zorgen dat er bij alle projecten in de binnenstad eenheid en samenhang blijft. De leidraad bevat ook ideeën om samen met bewoners en bedrijven straten en pleinen opnieuw in te richten.

Ook het Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad 2017, waarin de voortgang en planning van meer dan 50 projecten voor de binnenstad aan de orde komt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verlegging van busroutes en herinrichting van straten en plekken.

Ook buigen de raadsleden zich over het definitieve ontwerp voor de A-straat. “Met dit Definitief Ontwerp zorgen wij voor een kwaliteitsimpuls voor de A-straat, als entreegebied voor de westelijke binnenstad”, leggen B&W uit. “We geven de vrijkomende ruimte aan de voetganger en vergroten daarmee de verblijfswaarde en de toegankelijkheid. Het overige verkeer is hierbij te gast.”

De zogeheten Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2018 is het laatste punt op de agenda. B&W willen onder meer voor het dekken van de kosten van het ruimen van graven de tarieven voor begraven verhogen.

Deze twee vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en vrij toegankelijk. Ze zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden