Centrumhalte West in gebruik en start proef alternatief vervoer

Foto: Gemeente Groningen

De rijrichting in een aantal straten aan de westkant van de binnenstad verandert zondag 3 september. De omkering hangt samen met de nieuwe Centrumhalte West die dan op de A-weg in gebruik wordt genomen.

Bussen rijden dan niet meer door de Brugstraat en Munnekeholm maar gaan in het vervolg via de Westerhaven richting Zuiderdiep en Hoofdstation. Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven gaat vanaf via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan.

De complexe kruising Eendrachtsbrug is versimpeld door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen. Dit heeft een gunstig effect op de doorstroming voor bus én auto. De parkeergarage van Q Park aan de Westerhaven is vanuit noordelijke richting bereikbaar via de parallelweg naast de busbaan.

Tegelijkertijd start vanaf 3 september een proef met alternatief vervoer, de Pendelbus Binnenstad. Deze kleine busjes gaan pendelen tussen de Centrumhalte West en het Zuiderdiep via Astraat-Brugstraat. De Pendelbus Binnenstad rijdt als proef voor een jaar.

Om de tien minuten rijdt het busje heen en weer via de Brugstraat naar het Zuiderdiep. De pendelbus is vooral bedoeld voor mensen voor wie het overbruggen van de afstand naar hartje stad minder eenvoudig is. Een ritje kost € 0,50. Voor houders van een WMO- of Stadjerspas is het gratis.

Herinrichting Astraat

Nu de Centrumhalte West klaar is, volgt herinrichting van Astraat half september en de Brugstraat en Munnekeholm in het voorjaar 2018. Voetgangers en fietsers krijgen hierdoor meer ruimte, waardoor de binnenstad aantrekkelijker en toegankelijker wordt.

Het eerste project dat vanuit de binnenstadsvisie is gerealiseerd richt zich op de herinrichting van de westelijke binnenstad. De realisatie van dit project betekent een forse kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in dit deel van de binnenstad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden