Debat in gemeenteraad Groningen over Groninger Forum

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/Interieur overzicht nieuwe raadzaal/RCE

De Groningse gemeenteraad komt woensdag 27 mei in een lange vergadering bijeen.

De vergadering is opgesplitst in twee gedeelten. Om 15.00 uur begint het deel over de Gemeenterekening 2014. Om 19.30 uur begint de reguliere vergadering met onder meer een zogeheten interpellatiedebat over het Groninger Forum en debat en besluit over de afkoop van de onderhoudsbijdrage aan Euroborg NV.

Om 15.00 uur start het gedeelte over de gemeenterekening. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad.

Stopoptie Forum
Om 19.30 uur gaat de raad verder met de reguliere vergadering om te debatteren en besluiten te nemen over voorstellen van het college van B&W. Het avondprogramma begint met een zogeheten interpellatiedebat over het Groninger Forum. De Stadspartij heeft het debat  aangevraagd. Deze fractie heeft vragen over het bericht in de media dat delen van het Groninger Forum mogelijk gesloopt moeten worden om de constructie van het Forum aardbevingsbestendig te maken. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts wil onder meer van het college weten of  “een stopoptie” onderdeel zou moeten uitmaken van de onderhandelingen met de NAM. “Stoppen zou namelijk wel eens voor iedereen de goedkoopste optie kunnen zijn”.

Overige te nemen besluiten:

  • Invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen
  • 1,2 miljoen euro voor een project met aardwarmte in de Stad.
  • Het programma ‘Groningen geeft energie 2015-2018’ met de aangescherpte ambities en strategische keuzes van B&W om de doelstelling van een energieneutraal Groningen in 2035 te halen.
  • Herziening van de adviesstructuur van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). B&W wil de subsidie van de huidige adviesraden Ouderenraad, Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO-platform stopzetten. Het geld dat vrijkomt moet dan naar het opzetten van een nieuwe vorm van advisering gaan.

FC Groningen
Spannend wordt de bespreking van het raadsvoorstel van B&W over de afkoop voor 5,7 miljoen euro van de onderhoudsbijdrage aan de Euroborg, meldt de gemeente. Dat bedrag kan worden doorgeleend aan FC Groningen. De club kan daarmee zijn financiële positie verbeteren. Een aantal partijen is kritisch over de afkoop van de onderhoudsbijdrage. De vraag is of er een meerderheid voor het voorstel voor afkoop is. De raad neemt woensdag een besluit.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden