Nieuwe woonvisie, aanpak op maat

Foto: Google Maps

In het kamerverhuurbeleid komt meer maatwerk, meldt de gemeente. Er komt een omgevingstoets die de 15% norm vervangt.

Dat staat in de nieuwe woonvisie ‘Wonen in Stad’ die het college deze week heeft vastgesteld. Een programmatische aanpak is nodig bij het verduurzamen van huizen en het inspelen op de versnelde groei van het aantal kleine huishoudens in de stad. Andere speerpunten zijn ouderen- en zorghuisvesting en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de mensen die dit nodig hebben.

Voldoende en goede woonruimte
Er moet voor alle inwoners voldoende en goede woonruimte beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor de jongeren die naar Groningen komen voor hun opleiding of werk. De gemeente wil daarom kwalitatief goede woningen voor jongeren creëren en ook de kwaliteit van de bestaande jongeren-huisvesting moet omhoog.

Er zijn veel panden waarbij de bewoners ‘op kamers’ wonen. Om te kijken of er in een straat of buurt extra kamers voor jongeren mogelijk zijn gaat de gemeente met een omgevingstoets werken in plaats van met de huidige generieke 15% norm. Daarbij wordt gekeken naar het effect op de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de buurt.

Ook komt er een vergunningsplicht voor het ontrekken van woonruimte vanaf drie kamers in plaats van de huidige vier kamers of meer. De nieuwe richtlijnen gaan ook gelden voor de binnenstad en Selwerd. Er zullen nieuwe instrumenten zoals projectfinanciering en een investeringsfonds worden ingezet om de bouwopgaaf van Campus Groningen te versnellen.

Sociale huurwoningen
Groningen moet een ongedeelde stad blijven waar iedereen prettig moet kunnen wonen. Ook voor degene die minder te besteden hebben. Goedkoop wonen is geen kunst. Goed wonen tegen een sociale prijs is dat wel.

Energieneutraal
Samen met de corporaties wil de gemeente daarom zorgen dat er de komende jaren voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven. Daarbij vinden B&W het belangrijk om te investeren in energiebesparing. Dit levert een bijdrage aan duurzaamheid en betaalbare woningen. Het streven is dat alle nieuwbouw in Groningen vanaf 2017 energieneutraal zijn.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden