Debat over Gemeenterekening en nieuwbouwregeling aardbevingen

Foto: De Redactie

Vandaag woensdag 12 juli vindt het jaarlijkse debat over de Gemeenterekening oftewel het jaarverslag van de gemeente plaats. Verder staan een debat over nieuwbouwregeling voor aardbevingsbestendig bouwen en bijstandsuitkeringen op de agenda van de gemeenteraad.

Gemeenterekening

In de Gemeenterekening gaat het over beleid en geld. Heeft de gemeente gedaan wat in de Gemeentebegroting met de gemeenteraad is afgesproken en is er binnengekomen en uitgegeven wat in die Begroting was bedacht?

Volgens het college zijn voorgenomen plannen en beleid uitgevoerd met overwegend goed resultaat. Het is bijvoorbeeld trots op de 11 WIJ-teams die in de loop van vorig jaar actief zijn geworden in de stad.

Ook schrijft het college dat het aantal banen in Groningen meer dan landelijk is gegroeid. “Ook plaatsten we meer mensen op afspraakbanen dan we in onze begroting hadden opgenomen.” En ook: “Met het energieprogramma hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt. We starten met het geothermieproject en staan aan de vooravond van grote opschaling van zonne-energieprojecten.”

De gemeente boekte uiteindelijk een positief resultaat van 1,3 miljoen euro op de jaarrekening.

Accountant

De nieuwe accountant van de gemeente is van plan bij deze Gemeenterekening een afkeurende verklaring af te geven. Volgens de accountant is er geen geld verdwenen, maar is de technische verwerking in de jaarrekening niet volgens de regelgeving gebeurd.

Volgens het college is de financiële beheersing op orde. ”Ook hebben we een gezonde, financiële huishouding.” Veel zaken die de accountant constateerde zijn inmiddels opgelost of worden dit jaar opgelost, aldus het college. Het beschouwt deze afkeurende verklaring van de accountant als een eenmalig voorval dat volgend jaar niet meer aan de orde is. De raad stelt aan het eind van het debat de Gemeenterekening vast.

Debat nieuwbouwregeling

De raadsvergadering begint met een interpellatiedebat over de nieuwbouwregeling voor het aardbevingsbestendig bouwen. PvdA, D66 en SP willen het hebben over de herijkte nieuwbouwregeling. Het college heeft al gezegd op een aantal punten met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) van mening te verschillen over de nieuwe regeling.

De drie fracties steunen het college maar hebben nog wel enkele vragen. ‘Hoe zit het bijvoorbeeld met de vertraging van woningbouwprojecten? En is er een beeld van het persoonlijke leed van mensen door de vertraging van de bouw van een nieuw huis of appartement?’

Bijstandsuitkeringen

De raadsvergadering eindigt op verzoek van de VVD met een zogeheten 1-minuutinterventie over de bijstandsuitkeringen. Een onderwerp komt hierbij nog kort aan de orde waarbij de mogelijkheid bestaat moties in stemming te brengen. In dit geval over de extra inspanningen die het college wil doen om meer Stadjers financieel zelfstandig te maken om het financiële tekort op het gebied van werk en participatie te verkleinen.

Het college wil ook met handhaving besparen. Een screening op rechtmatigheid in 2018 zou tot een verlaging van de bijstandsuitgaven van ongeveer 850.000 euro kunnen leiden. “Hiermee wordt het oneigenlijk gebruik van de bijstand nog verder verkleind”, aldus B&W.

Live

Deze gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden