Minder wegverkeerslawaai in Groningen

Foto: Jan Buurma

Het wegverkeerslawaai in Groningen is in de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen. De voornaamste oorzaak van de daling is de ruime toepassing van stil asfalt.

In 2011 telde Groningen bijna 4.000 woningen met een hoge geluidbelasting van 65 dB of meer. Dit aantal is inmiddels ruim gehalveerd tot 1.800 woningen, meldt de gemeente. Dat blijkt uit de nieuwe geluidkaarten van de gemeente gebaseerd op de verkeerssituatie in 2016. Daarop is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidbelasting is op de gevels van woningen.

Op de zogeheten verschilkaart 2011-2016 is met kleuren aangegeven waar en in welke mate het wegverkeerslawaai sinds 2011 is toe- of afgenomen. Op die verschilkaarten is het resultaat van de toepassing van stil asfalt goed te zien. Langs drukke stadswegen met dit asfalt zijn er vrijwel geen woningen meer met een geluidbelasting van 65 dB of meer. ‘

Ook het verkeerslawaai van de Oostelijke Ringweg is aanzienlijk afgenomen dankzij een nieuw wegdek van zeer stil asfalt.

Geluidkaarten

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners moeten iedere vijf jaar geluidkaarten voor omgevingslawaai vaststellen. Die kaarten geven de geluidbelasting door wegverkeer, spoorwegen en industrie op gevels van woningen en andere objecten aan.

Het aantal inwoners dat hinder ondervindt van wegverkeerslawaai is in de afgelopen vijf jaar met een kwart afgenomen. Het aantal inwoners dat last heeft van een slaapverstoring door wegverkeerslawaai daalde met 20 procent.

De geluidkaarten 2016 zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/geluidkaarten, waarbij per woning kan worden ingezoomd.

Het bestaande actieplan wegverkeerslawaai zal het college actualiseren op basis van de nieuwe geluidkaarten en een nieuw actieplan voorbereiden voor de periode 2018-2023. Dit nieuwe plan zal begin 2018 ter inzage worden gelegd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden