Slim fietsen van Hoofdstation naar Jaagpad

Foto: CC BY 4.0/ Wikipedia Commons/ 3weg.nl

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de definitieve route en het ontwerp voor de Slimme Fietsroute West.

Deze route gaat vanaf het Hoofdstation via de Paterswoldseweg, de Eendrachtskade NZ en de Herman Colleniusstraat naar de Wilhelminakade, waar het aansluit op het Jaagpad. De keuze voor dit traject is in samenspraak met wijkraden en omwonenden gemaakt.

© Gemeente Groningen.

Vier alternatieven zijn bekeken en beoordeeld op ondermeer het gebied van veiligheid, comfort en snelheid, het historische karakter van de wijken, de parkeercapaciteit en het groen langs de route.

Verbetermaatregelen

Aan omwonenden is gevraagd om knel- en mogelijke verbeterpunten aan te geven en met deze input is een ontwerp gemaakt met fysieke verbetermaatregelen. Dit ontwerp richt zich voornamelijk op herinrichting van de Herman Colleniusstraat, waar de bestrating zal worden aangepast.

Voor het overgrote deel van de route kan gebruik gemaakt worden van de bestaande en toekomstige (fiets)infrastructuur.

Fietsstromen beter verdelen

Het instellen van Slimme Routes is één van de maatregelen uit de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 om de fietsstromen in de stad beter te verdelen. Voor de Slimme Route West is een budget van € 650.000,- beschikbaar.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden nog dit najaar zullen beginnen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden