Plan online burgerdossier en voortzetting Supportersproject in raadscommissies

Foto: De Redactie

Het D66-plan voor een persoonlijk online burgerdossier, toezicht en handhaving door de gemeente en voortzetting van het Supportersproject zijn enkele onderwerpen vandaag in twee raadscommissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Zelfredzaamheid

Het initiatiefvoorstel ‘Eigen regie – eigen dossier’ van D66 wordt besproken. De fractie wil onderzoeken of het de zelfredzaamheid bevordert als bewoners toegang hebben tot bepaalde gegevens die de gemeente Groningen over hen bewaart. Daarnaast wil D66 weten of zo’n persoonlijk online burgerdossier de tevredenheid van de bewoners over de dienstverlening bevordert en of dit leidt tot verlaging van de administratieve druk op professionals.

De partij stelt een pilot van een jaar voor. Het college van B&W heeft al gezegd hier positief tegenover te staan.

Martiniplaza

Ook wordt gedebatteerd over Martiniplaza. Daarbij komt onder meer het toekomstplan voor Martiniplaza aan de orde. Hierin is sprake van renovatie om het gebouw te upgraden. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een nieuwe en aparte entree voor het theater en meer capaciteit voor de Springerzaal. Kosten: ongeveer 5 miljoen euro.

Gezondheidsbeleid

Verder gaat het over het nieuwe gezondheidsbeleid van de gemeente. Daarover neemt de gemeenteraad in het najaar een besluit. De zogeheten G6, de zes aandachtsgebieden voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving, moeten de basis van dit nieuwe gezondheidsbeleid vormen. Dat zijn Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding.

Supportersproject

’s Avonds is de gecombineerde vergadering van de twee raadscommissies Financiën & Veiligheid en Beheer & Verkeer.

Eerste punt is het Supportersproject, dat bedoeld is om supportersgeweld rond de wedstrijden van FC Groningen te verminderen en de risico’s voor de openbare orde terug te dringen. Het college wil het Supportersproject in hernieuwde vorm voortzetten nadat eerder onregelmatigheden bij het project aan het licht waren gekomen. Voordat B&W hiervoor kiezen, willen ze weten wat de raad ervan vindt.

Politie

Ook de capaciteit van het toezicht en de handhaving door de gemeente wordt besproken. Hierbij gaat het over het werk van de opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht en de medewerkers die handhaven op het gebied van afval en parkeren. De gemeente heeft de problematiek onderzocht. B&W constateren onder meer dat de vraag naar handhaving in de openbare ruimte toeneemt en dat de samenwerking met de politie beter kan. Verschillende maatregelen zullen tot een efficiëntere organisatie leiden, verwacht het college.

Nieuwe parkeervisie

Verder buigen de raadsleden zich over de contouren voor de nieuwe parkeervisie waar de gemeenteraad meer dan twee jaar geleden om vroeg. Duurzaamheid en leefbaarheid staan centraal. Het college wil inspelen op het toenemend gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s en meer ruimte creëren voor groene straten. Het uitgangspunt is dat het stallen van privébezit, zoals een auto, in de openbare ruimte niet op voorhand vanzelfsprekend is. Dit betekent overigens niet dat de gemeente nu overal betaald parkeren wil invoeren.

Parkeeroverlast

Laatste bespreekpunt zijn de parkeerplannen voor de Tuinwijk en Helpman-Oost. In deze wijken wordt parkeeroverlast ervaren en is draagvlak voor het invoeren van betaald parkeren. Het college wil dat dan ook gaan doen en heeft de plannen nu vrijgegeven voor inspraak. De VVD heeft nog vragen over de plannen en wil die in deze vergadering met de andere politieke partijen bespreken.

Deze twee vergaderingen om 16.30 uur en 20.00 uur in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt zijn openbaar en vrij toegankelijk. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden