De Werkplaats: vernieuwende werkvoorziening voor jongeren officieel van start

Foto: Gemeente Groningen

De Werkplaats, een vernieuwende werkvoorziening wordt vrijdag 16 juni geopend door wethouder van der Schaaf aan de Duinkerkenstraat in Groningen.

De Werkplaats is onderdeel van het project ‘Niemand op de bank’, een vijftal projecten waar de gemeente Groningen een aandeel in heeft. Uniek voor De Werkplaats is de relatief korte maar zeer persoonlijke begeleiding, onder het motto ‘3 leerdoelen in 3 maanden’.

Van der Schaaf: ‘We willen een sluitende aanpak bieden voor jongeren die vanuit het onderwijs doorstromen naar werk. Dit om te voorkomen dat deze jongeren in kwetsbare posities uit beeld raken en kansen mislopen.’

Route Arbeid

Doel is het voorbereiden van de jongeren in de leeftijd tot 28 jaar vanuit Route Arbeid op bemiddeling naar betaalde (afspraak)banen of dagbesteding.

Route arbeid is een methodiek voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (PrO/VSO) met uitstroomprofiel Arbeid. Zij stromen rechtstreeks, met begeleiding, van school naar een (afspraak)baan.

In Route Arbeid werken alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, het UWV, de scholen voor PrO/VSO en MEE samen.

Arbeidsfit

Na 3 maanden is de kandidaat ‘arbeidsfit’, gewend aan het arbeidsritme en bekend met werknemersvaardigheden. Uitstroom naar een (afspraak)baan kan binnen verschillende branches. Het totale voorbereidingstraject duurt 3 maanden: na 6 werkweken volgt een tussenevaluatie en na 12 werkweken de eindevaluatie. Naast de 3 leerdoelen wordt er vooral ingezet op wat voor een jongere haalbaar is met de aanwezige kwaliteiten en is maatwerk en begeleiding van groot belang.

Samenwerkingsverband

De Werkplaats is een gezamenlijk initiatief van verschillende instellingen met het doel om zorg, onderwijs en arbeid op elkaar aan te laten sluiten. De partners zijn actief in bovengenoemde velden en willen op basis van synergie de genoemde doelgroep perspectief bieden door een passende voorziening te creƫren.

Partners in De Werkplaats zijn, naast de gemeente Groningen, zorginstelling Philadelphia, Huis voor de Sport Groningen, Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding, Toentje Groenvoorziening, WerkPro en Move2Work.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden