Hondenbelasting, zorgverzekering voor minima en arbeidsmarktbeleid in commissies raad

Foto: Jan Buurma

Vandaag, woensdag 14 juni staan twee raadscommissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad op het programma. Hierin staan onder andere de hondenbelasting en de nieuwe inrichting van de busloze Brugstraat en omgeving op de agenda. Ook wordt gesproken over alternatieven voor de zorgverzekering voor minima en over de nieuwe aanpak van het arbeidsmarktbeleid.

Discussie over hondenbelasting

In de commissie van 16.30 uur wordt de hondenbelasting besproken. De fractie van 100% Groningen heeft hierover in een eerder stadium schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. De fractie vindt het onterecht dat de opbrengst van de hondenbelasting voor een groot deel niet ten goede komt aan het hondenbeleid en wil horen hoe de andere fracties hierover denken.

Inrichtsplan A-straat, Brugstraat en Munnekeholm

Verder komt het inrichtingsplan van de A-straat, Brugstraat en Munnekeholm aan de orde. De raad stemde eerder in met de plannen voor de herinrichting van de binnenstad van het college van B&W. Daarbij worden bussen en taxi’s zoveel mogelijk om de binnenstad heen geleid en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Verder komt het projectplan Stadspark aan de orde, met daarin voorstellen voor het herstellen van de waterhuishouding en de riolering.

Menzis

In de tweede commissie om 20.00 uur komen alternatieven voor de zorgverzekering voor minima aan de orde. De raad heeft het college gevraagd alternatieven te onderzoeken voor het afsluiten van deze verzekering bij Menzis, maar pp basis van dit onderzoek concludeert B&W dat er op dit moment geen betere alternatieven voorhanden zijn.

Verder praat de commissie over arbeidsmarktbeleid: hoe worden mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie naar werk toe geleid? Op regionaal niveau worden er allerlei maatregelen genomen en in de collegebrief wordt de raad hierover geïnformeerd.

Vervolgens komt de voucherregeling voor jongeren en overige doelgroepen (50-plussers en statushouders) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de orde. Met een vergoeding wordt geprobeerd om werkgevers zover te krijgen hen in dienst te nemen, waardoor ze de nodige ervaring opdoen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Deze vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt en vrij toegankelijk. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden