Jeugd- en verkeersoverlast voornaamste onderwerpen wijkgesprek over veiligheid in Lewenborg

Foto: De Redactie

Overlast van jeugd en verkeersoverlast waren de voornaamste onderwerpen die een rol spelen bij de inwoners van Lewenborg. Dat bleek uit het wijkgesprek over Veiligheid, georganiseerd door de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie donderdagavond in het Dok. De opkomst was groot.

Burgemeester Peter den Oudsten opende de avond. Het doel van deze avond was met elkaar in gesprek gaan over de veiligheid en onveiligheid en tot concrete oplossingen te komen.

 

Het algemene gevoel onder de meeste Lewenborgers is een veilig gevoel en een prettige wijk om te wonen met veel groen. Uit getoonde cijfers bleek dat de criminaliteit in de wijk behoorlijk afgenomen is in de afgelopen jaren op gebied van woninginbraak, autodiefstal en diefstal van fietsen. Ook de alcohol en drugsoverlast en jeugdoverlast is minder geworden.

Daarnaast werd een film getoond waarin gesproken werd met verschillende inwoners van de wijk.

Overlast Jeugd- en verkeersoverlast

Uit het vervolggesprek met de aanwezigen bleek vervolgens dat jeugdoverlast toch een groot probleem is in de wijk. Dit kenmerkt zich onder meer na sluitingstijd van jeugdhonk ’t Schip, ’s avonds na 22.00 uur op de locatie van de ‘oude bieb’. Ook bij verschillende scholen in de wijk wordt hinder ondervonden, waarbij het gaat om het achterlaten van rommel tot vuurwerk afsteken en brandstichting. Ook bij de nieuwe scholen aan de Kluiverboom wordt overlast ondervonden.

Ondanks herhaaldelijke meldingen naar de politie met onder meer beeldmateriaal als bewijs werd hier niet voldoende mee gedaan.

Officier van Justitie, de heer Eland vertelde dat beeldmateriaal heel belangrijk is in het kunnen opsporen en vervolg geven aan het proces. Juist aantoonbaar gedrag is belangrijk in het kunnen aanpakken van gedrag, meldde de politie. Beeldmateriaal van incidenten kunnen ook rechtstreeks geupload worden naar politie.nl.

Bewoners bij de onlangs nieuw geplaatste buitenfitness geven aan dat het voetpad sinds de opening gebruikt wordt als ‘racebaan’. Fietsers, scooters en maaltijdbezorgers ‘racen’ over het voetpad.

Overige onderwerpen

Overige onderwerpen waren meer zebrapaden in de wijk. Hierop werd echter terughoudend gereageerd omdat het tot ‘schijnveiligheid’ zou leiden. Ook niet afgemaakte pleintjes onder meer bij Kajuit leveren gevaarlijke situaties op voor spelende kleine kinderen. Stadsbeheer gaat hier mee aan de slag. Dubbelparkeren bij scholen, rotondes en het geen voorrang krijgen voor fietsers en hardrijdend verkeer waren overige onderwerpen.

Het plaatsen van borden ‘Pas op hier spelen kinderen!’ en instellen van 30 kilometer zones en meer zichtbaar aanwezige politie werden geopperd als oplossing.

Na afloop werden met verschillende bewoners afspraken gemaakt over verbeteringen.

Aanwezige organisaties

Aanwezigen deze avond waren naast de burgemeester, de districtshoofd van de politie Monique Pennings, de heer Eland officier van Justitie Pakket Noord-Nederland, die in het kort verteld wat het werk van het Openbaar Ministerie inhield. Ook teamchef van basisteam Groningen-Noord, de heer ten Have, de wijkagent en verschillende organisaties waren aanwezig waaronder WIJ Lewenborg, stadsbeheer, stadswachten en verhuurorganisaties.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden