Spoeddebat over bed-, bad- en broodakkoord

Foto: Jan Buurma

Woensdag 29 april om 16.00 uur debatteert de gemeenteraad van Groningen over de gevolgen van het Haagse bed-, bad- en broodakkoord voor Groningen en de uitgeprocedeerde asielzoekers in de Stad.

Dit spoeddebat is op verzoek van de fracties van de SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

Het kabinetsakkoord voorziet alleen nog in tijdelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven.

Volgens het kabinet bestaat voor andere gemeenten geen noodzaak meer om zelf structureel opvang aan te bieden. Het kabinet kort op de budgetten voor de integratie van nieuwkomers, als gemeenten zich niet aan het akkoord houden.

Het is wachten op nieuwe groepen mensen die over de straat zwerven of in de illegaliteit duiken. Die mensen zwerven straks in de straten van Groningen en in de provincie, omdat er een afspraak is met de gemeenten in de provincie dat zij mensen doorleiden aan de Bad-, Bed- en Broodvoorziening in de stad.

De drie Groningse fracties hebben er grote moeite mee dat mensen aan hun lot worden overgelaten en zijn juist erg tevreden over de jarenlange wijze waarop in Groningen bed, bad en brood geboden wordt aan vluchtelingen.

Dreigende toon
De SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren citeren Ton Schroor die namens het Groningse college van B&W heeft gezegd dit een “bizarre deal” te vinden. De drie fracties willen weten: “Welke stappen wil het college ondernemen om de mening zoals verwoord door locoburgemeester Schroor aan het kabinet kenbaar te maken?”

Verder willen ze weten wat B&W van de “dreigende toon” van het kabinet richting gemeenten vindt.

 

Bron: Gemeente Groningen

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden