Aardbevingen, Groningse Raad van Kinderen en Fietspad Selwerd in raadscommissies

Foto: Jan Buurma

Vandaag, woensdag 24 mei zijn er twee gecombineerde raadscommissies waarin onderwerpen uit verschillende commissies bij elkaar komen en ’s avonds een reguliere vergadering van de commissie Beheer en Verkeer.

Nieuwbouwregeling

In de eerste gecombineerde commissievergadering om 13.00 uur komt onder meer de stand van zaken rond de aardbevingen aan de orde. De NAM heeft zich teruggetrokken uit het schadeproces en dat is een positieve ontwikkeling, oordelen B&W.

Het college vindt dat de NAM zich uit alle regelingen moet terugtrekken. Dus ook uit de nieuwbouwregeling, maar wel met behoud van aansprakelijkheid.

Ook de afgelopen Koningsdag komt aan de orde, op verzoek van Student en Stad. Er was anders dan anders geen feest op de Grote Markt. Student en Stad vindt dat de Markt op zo’n dag “het hart hoort te zijn van onze bruisende stad” en dat daar een feest bij hoort.

Verder gaat het over de Omgevingsdienst, onder meer over de antwoorden die het college gaf op vragen van de SP over de situatie daar. De Omgevingsdienst verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen voor provincie en gemeenten. Uit onderzoek is gebleken dat de dienst te maken heeft met een verziekte sfeer.

Prinses Laurentien

In de tweede gecombineerde commissie om 16.30 uur) staat onder meer de pilot ‘Raad van Kinderen’ op de agenda. Groningen gaat daaraan meedoen, in samenwerking met de Missing Chapter Foundation die door prinses Laurentien is opgericht. De Raad van Kinderen denkt met de gemeente mee hoe zij armoede onder hun leeftijdgenootjes het beste kunnen aanpakken.

Veilig Thuis Groningen

Ook gaat het over de recente ontwikkelingen bij Veilig Thuis Groningen (VTG), het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandelingen. Na onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2015 werd een verbeterplan gemaakt. Dat heeft effect gehad, meldt het college nadat de twee inspecties dit jaar weer langs zijn geweest. Verbeteringen zijn nog wel mogelijk, aldus B&W.

Taalcoaches

Verder bespreekt de commissie de stand van zaken van het zogeheten gebiedsgerichte werken van de gemeentelijke gebiedsteams. Het gaat om een nieuwe manier van werken van de gemeente , waarbij de kracht en initiatieven uit de wijk voorop staan.

Er is een onderzoek is geweest naar de leesbaarheid van bepaald brieven die de gemeente aan de inwoners stuurt, meldt het college. “De medewerkers zijn getraind in begrijpelijk schrijven, we hebben taalcoaches aangesteld en we hebben besluiten beter proberen toe te lichten.”

De derde raadscommissie, Beheer en Verkeer, begint om 20.00 uur. Eerste onderwerp is het definitieve ontwerp voor het fietspad door Park Selwerd, dat tot stand is gekomen na een actief participatieproces met omwonenden en andere betrokkenen. De raad had eerder al ingestemd met voorrang voor fietsers op deze Slimme Route Zernike op het kruispunt met de Eikenlaan.

B&W stellen nu voor om dat eerst tijdelijk te doen, met de fietsoversteek op een plateau, en ondertussen de situatie daar goed in de gaten houden. Als het werkt, wordt het definitief. Als het niet werkt, gaan de fietsers uit de voorrang.

Fietsroute Plus Groningen-Haren

Ook een voorkeursvariant voor de Fietsroute Plus Groningen-Haren wordt besproken, waarbij het fietspad bij Tuinwijck afbuigt naar de rijbaan van de Helperzoom. De voorkeursvariant is in samenwerking met onder meer de bewonersparticipatiegroep en belangenverenigingen als de Bomenridders en de Vleermuiswerkgroep tot stand gekomen.

Ook het voorstel voor de herinrichting van de Wilhelminakade/Prinsesseweg bij de Jumbo komt aan de orde. Het kruispunt wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren en na een actief participatieproces is er een voorkeursvariant uitgewerkt, een fietsrotonde. Hier neemt de raad een beslissing over.

Al deze drie vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt zijn openbaar en toegankelijk. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden