Gemeenteraad debatteert over extra geld voor woonschepenhaven

Foto: J. Buurma

De Groningse gemeenteraad debatteert woensdag 22 april om 16.30 uur over extra geld voor onderhoud van de Groningse woonschepenhaven.

Ook de sloop van de Finse school in Helpman, de huishoudelijke hulp en de plannen van het college van B&W om meer huishoudelijk afval te hergebruiken komen aan de orde.

Overlast
De raad debatteert en neemt een besluit over extra geld voor de revitalisering van de woonschepenhaven. De steigers, de binnendijkse damwand en de buitendijkse oever van de Woonschepenhaven, die de scheiding vormt met het Eemskanaal, zijn in slechtere staat dan verwacht. Het college stelt voor om dit achterstallig onderhoud gelijk mee te nemen bij de geplande revitalisering om de woonschepenhaven op te knappen. Dit heeft als voordeel dat de woonboten maar één keer verplaatst hoeven te worden. Dat beperkt de overlast voor de bewoners. De extra kosten bedragen ongeveer een 1 miljoen euro.

Moties
Het agendapunt over de woonschepenhaven is het enige zogeheten ‘discussiepunt’ van de raadsvergadering. Dat betekent dat de gemeenteraad daar nog uitgebreid over wil debatteren. Daarnaast komen er nog een paar zogeheten ‘1-minuutinterventies’ aan de orde. Dat zijn agendapunten waarbij één of meer partijen nog kort hun standpunt willen laten horen. Tijdens deze 1-minuutinterventies kunnen deze partijen moties rond het agendapunt indienen en ook wijzigingsvoorstellen (amendementen) voor de voorstellen van het college.

Finse school
Er zijn woensdag onder meer 1-minuutinterventies over de sloop van de Finse school in Helpman, de plannen van het college voor hergebruik van afval en de huishoudelijke hulp. B&W willen dat de Finse school, een gemeentelijk monument in zeer slechte staat, plaats maakt voor woningen. De ChristenUnie is tegen en vindt dat de gemeente een instandhoudingsplicht heeft. De partij wil onderzoek naar alle mogelijkheden van behoud, verkoop of verplaatsing. Met de hergebruikplannen wil het college een nog groter percentage van het huishoudelijke afval in de Stad recyclen. Nu is dat 56 procent. De gemeente wil voor 65 procent hergebruik gaan.

Huishoudelijke hulp
De huishoudelijke hulp komt bij twee agendapunten bij de 1-minuutinterventies aan de orde:

Ten eerste bij de plannen van B&W voor de financiële tegemoetkoming voor minima die in het kader van de WMO hulp in de huishouding krijgen. De PvdA heeft over deze kwestie raadsvragen gesteld.

Ten tweede is dat bij de bespreking van de ongeveer 1650 gesprekken die de gemeente met de Stadjers heeft gehad die ‘zwaar’ huishoudelijke hulp krijgen. Na die gesprekken zijn meer dan 200 mensen naar een lichtere, en goedkopere, vorm van huishoudelijke hulp overgegaan. Enkele tientallen mensen hebben bezwaar aangetekend. De SP en de Stadspartij vinden dat een zeer laag aantal en willen verlenging van de bezwaarperiode.

De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden