Groningen eerste gemeente met keurmerk meldcode aanpak kindermishandeling

LVAK-directeur Tea Hol en wethouder Mattias Gijsbertsen.
Foto: © Henk Tammens

De stad Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen.

Het keurmerk werd dinsdag overhandigd aan wethouder Mattias Gijsbertsen door directeur Tea Hol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld

In de meldcode staat beschreven waaraan een ambtenaar signalen kan herkennen, die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook staat in de meldcode vermeld wat een ambtenaar dan moet en kan doen. Ambtenaren worden in de meldcode geschoold.

Vroegtijdige signalering essentieel

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen: “Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld zodat er snel hulp geboden kan worden is essentieel. Zo kunnen we kindermishandeling sneller en vaker stoppen en voorkomen. Ik hoop dat veel andere gemeenten zullen volgen.”

Bijna honderd Groningse ambtenaren hebben inmiddels een cursus gevolgd om signalen te herkennen, risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren. Het gaat om leerplichtambtenaren, consulenten werk-en-inkomen en wmo-consulenten. Uiteindelijk worden 443 ambtenaren geschoold.

Voortrekkersgemeente

Groningen is een van de drie voortrekkersgemeenten in Noord-Nederland in de gezamenlijke aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik. Dit komt tot uiting in de Tien van Noord, waarin tien acties staan om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden.

Het gaat naast de meldcode ook om voorlichting aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid, opvoedondersteuning aan ouders, preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden van risicogezinnen.

Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode is ter beoordeling aangeboden aan de Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Deze vereniging heeft vastgesteld dat het protocol voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de meldcode.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden