Wel of geen Diftar in Groningen?

Foto: Jan Buurma

Komt er Diftar in Groningen? Oftewel: gaan inwoners vanaf 2020 betalen per hoeveelheid restafval? Hierover neemt de gemeenteraad vandaag een besluit.

Het is spannend of de raad instemt met de Diftar-plannen, doordat de meningen sterk zijn verdeeld. Het kan best zijn dat één stem het verschil kan maken tussen wel of niet Diftar voor Groningen.

Zwerfvuil

Diftar staat voor (geDIFerentieerde TARieven). Betalen naar hoeveelheid restafval: hoe meer afval, hoe meer je betaalt. Bij grijze containers per kilo, bij ondergrondse containers een bedrag per keer. Het college van B&W ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Tegenstanders wijzen onder meer op het gevaar van dumping en zwerfvuil en dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om afval te scheiden.

Volgens berichten van Dagblad van het Noorden (DvhN) en RTV Noord zal 100% Groningen tegen stemmen, maar het zal blijken wanneer de raad het definitieve besluit neemt.

Live meekijken

Inwoners van de stad kunnen het debat over Diftar en het besluit rechtstreeks volgens via raadsinformatie.groningen.nl of plaatsnemen op de publieke tribune van de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering begint om 16.30 uur.

Kunstgrasvelden

Eerder komt een aantal onderwerpen kort aan de orde zoals de ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden, de herinrichting van de ‘koppen’ van de Folkingestraat en de oplevering van de multifunctionele accommodatie in de Wijert. Ook wordt een besluit genomen over het voorstel van B&W om de onvoorziene stijging voor niet-woningen grotendeels te compenseren. Het gaat om verlaging van het tarief voor bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen.

Diftar is het eerste grote bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad. De complete agenda van de vergadering en alle vergaderstukken zijn ook te vinden op raadsinformatie.groningen.nl.

Roeisport

Na het onderwerp Diftar komt onder meer de roeisport in Groningen aan de orde. De gemeente zoekt in overleg met de roeiverenigingen Aegir, Gyas en De Hunze naar een plek voor een roeibaan nadat de roeibaan in Harkstede is gedempt. Deze drie verenigingen vrezen dat het verdwijnen van ‘trainingswater’, huisvesting en een topwedstrijd het einde van de Groningse roeisport betekent.

Bijverdienen

Verder debatteert en besluit de raad over het B&W-voorstel ‘Bijstand op maat’. Dat is een experiment waarbij bijstandsgerechtigden meer mogen bijverdienen, intensievere begeleiding of ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Vijfhonderd van de tienduizend bijstandsgerechtigden in Groningen kunnen aan het experiment meedoen.

Laatste onderwerp is armoede in de gemeente Groningen. Op de agenda onder meer de plannen waaraan het college het extra geld wil besteden dat het van het Rijk heeft gekregen voor de aanpak van armoede bij kinderen. Het gaat om 1,1 miljoen euro. Dat gaat onder meer naar scholen die een ontbijt willen aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Minimahuishoudens

Verder aan de orde: de armoedeprojecten voor 2017 en de zogeheten Armoedemonitor 2016. Uit dat armoedeonderzoek blijkt dat ongeveer één op de zeven huishoudens in de gemeente Groningen in armoede leeft. Ook in 2016 geldt dat ongeveer één op de vijf Stad-Groningse kinderen opgroeit in armoede.

In de wijken Oosterparkwijk, Beijum, Korrewegwijk-De Hoogte en Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk ligt het aandeel minimahuishoudens aanzienlijk hoger dan in andere wijken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden